Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 23.9.2012 PDF Tisk Email
Pátek, 15 Únor 2013 11:36
Počet zobrazení : 2487

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v hotelu ELIZZA

23. 9. 2012Přítomni: Z. Prokeš, J. Pokorný, J. Slavický, I. Vejsada, K. Littera, P. Plšek, L. Schneiderová, J. Kodet, V. Nečas, R. Vašek

Omluveni: H. Vláčilová, A. Pešková

 

Po skončení Valného shromáždění TS ČR se sešla na první schůzi nově zvolená rada TS ČR

  • Hlasy všech přítomných byl na návrh Z. Prokeše zvolen novým předsedou TS ČR Jiří Pokorný.
  • Z. Prokeš bude v nejbližší době předávat J. Pokornému veškerou agendu, bude změněno dispoziční právo k účtu TS ČR aj.
  • Ke konci roku 2012 ukončí spolupráci s TS ČR Z. Chrzová, která se starala o účetnictví. J. Pokorný bude hledat nového účetního, patrně osloví spolupracovníka z plzeňského divadla.
  • L. Schneiderová se ujme správy členské základny – je potřeba aktualizovat údaje u členské základny a pokusit se získat maximum e-mailových kontaktů.
  • R. Vašek bude dělat zápisy ze schůzí rady TS ČR a po schválení a konzultaci s předsedou bude připravovat stručný výtah pro zveřejnění na webových stránkách sdružení.
  • J. Kodet navrhl zviditelnit činnost sdružení a nalákat nové členy prostřednictvím propagačních akcí. Po následné debatě zvažován nápad vypravit se do jednotlivých souborů a tam představit činnost sdružení a jeho hlavní výstupy. L. Schneiderová upozornila na velmi účinný nástroj Facebook.
  • Otázka, kdo bude dále spravovat webové stránky sdružení. G. Genzerová už patrně nebude mít na správu čas (Z. Prokeš zjistí, jaká je u G. Genzerové situace a domluví případné kroky související se změnou správcovství). J. Pokorný navrhl, že by stránky mohl spravovat M. Hradil. Webové stánky by se měly propojit s facebookovým profilem. Za tím účelem je potřeba připravit textové podklady o TS ČR (připraví R. Vašek).
  • Schůzi ukončila krátká debata o vzniku taneční komory.

 

Příští schůze se bude konat ve středu 31. 10. od 14:30 v kavárně NONA na Nové scéně

 

Zapsal: R. Vašek

Schválil: Z. Prokeš