Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Valná hromada TSČR odhlasovala změnu názvu spolku na Asociaci tanečních umělců ČR PDF Tisk Email
Středa, 03 Červenec 2019 06:49

Taneční sdružení ČR změnilo stanovy, radu i název – přivítejte Asociaci tanečních umělců ČR

 

Dne 16. června 2019 svolal předseda Rady Tanečního sdružení ČR Zdeněk Prokeš mimořádnou valnou hromadu
kvůli projednání návrhu nových stanov spolku.
Klíčovými body bylo např. zavedení kolektivního členství pro taneční soubory zřizovaných i nezřizovaných subjektů,
školy aj. nebo nový orgán spolku tzv. Konference. Ta bude sestavená z Rady a zástupců kolektivních členů a bude svolávána minimálně jednou ročně.
Změny by měly spolku přinést větší počet členů k argumentaci i financí k zajištění provozu a aktivnější činnosti. Během diskuze padl také návrh na změnu dosavadního názvu na
Asociace tanečních umělců ČR, který byl také většinově přijat. Změna názvu s sebou ponese i změnu loga a webových stránek spolku, do nové sezony by tak ATU ČR
měla vejít již s novou tváří.

Valná hromada zvolila za své zástupce nové členy Rady, kterými se stali za individuální členy: Zdeněk Prokeš, Linda Svidró, Martin Kolda, Lucie Hayashi a
za kolektivní členy Pavel Knolle (LM), Antonín Schneider (TCP), Jaroslav Slavický (TKhmP), Martin Rypan (ND).
Za předsedkyni si Rada zvolila Lindu Svidró, místopředsedou se stal Pavel Knolle, revizorem Martin Kolda a zapisovatelkou Lucie Hayashi.

 

 
VALNÁ HROMADA 16. 6. v 11h v ND PDF Tisk Email
Středa, 12 Červen 2019 14:53

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADY TANEČNÍHO SDRUŽENÍ ČR


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte, abych vás pozval na mimořádnou

VALNOU HROMADU TANEČNÍHO SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Bude se konat v neděli 16. 6. 2019 v 11 hodin v Provozní budově A Národního divadla ve Velké zasedací místnosti ve 4. patře.


PROGRAM:

1.) Informace o činnosti Rady TSČR 2016-2019

2.) Informace o hospodaření

3.) Informace o činnosti Nadačního fondu pro taneční kariéru

4.) Volba prac. skupiny pro volby

5.) Volba prac. skupiny pro vypracování závěrů

6.) Schválení nových Stanov spolku

7.) Diskuse

8.) Návrhy pro volbu členů Rady TSČR

9.) Volba Rady TSČR pro období 2019-2022

10.) Vyhlášení výsledků voleb

11.) Diskuse o činnosti, úkolech a plánu akcí

12.) Závěr jednání

Už téměř třicet let stojíme za vámi.


TANEČNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Oborový spolek, který sdružuje profesionální tanečníky, choreografy, taneční pedagogy, umělecké šéfy, taneční kritiky a publicisty, taneční historiky a vědce a další osobnosti, které se věnují profesionálnímu tanci a baletu.
Pořádáme prestižní soutěže a přehlídky. Pravidelně pořádáme Mezinárodní baletní soutěž a celostátní inscenační soutěž.
Pomáháme začínajícím tanečníkům. Pořádáme Burzy mladých tanečníků, které pomáhají najít tanečníkům zaměstnání.
Druhá kariéra je naším stěžejním tématem.  Spoluzaložili jsme Nadační fond pro taneční kariéru, který podporuje tanečníky při změně kariéry. Nabízí vzdělávací programy, individuální poradenství, prosazuje výhodný spořící systém pro tanečníky se státním příspěvkem.
Podílíme se na důležitých rozhodnutích. Naši zástupci jsou členy poradních orgánů a grantových komisí na Ministerstvu kultury i na úrovni místních samospráv.
Jsme mediátorem i poradním hlasem. Zajímáme se o kauzy v českém tanci a snažíme se přispět k jejich řešení jako prostředníci, kteří detailně znají oblast českého tance a baletu.
Koncepční dokumenty mají náš otisk. Naši odborníci se podílejí na vytváření koncepcí v české kultuře, jsou autory zásadních výzkumů a odborných studií.
Lobbing či advokacie nejsou v našem pojetí neslušná slova. Prosazujeme zájmy taneční obce. Víme, v jakých podmínkách pracují tanečníci a další zaměstnanci v oblasti tance a baletu. Víme, jak jsou za svou práci ohodnoceni. O zlepšování podmínek se zasazujeme trpělivým vysvětlováním a podloženou argumentací.

Spolupracujeme. Jiné oborové organizace (např. Vize tance, Herecká asociace aj.) nejsou našimi konkurenty, ale důležitými partnery.
Připadají vám uvedené aktivity užitečné a chcete je podpořit?
Chcete mít informace o dění v českém tanci a baletu „z první ruky“? 
Máte na český tanec a balet názor a chcete, aby byl slyšet?
Chcete přispět radou nebo přímo prostředí českého tance a baletu ovlivňovat?
Cestou až překvapivě snadnou může být členství v Tanečním sdružení ČR.
www.tanecnisdruzeni-cr.cz, https://www.facebook.com/TanecniSdruzeniCeskeRepubliky/

Síla našeho hlasu závisí na vás!

 

 
VÝSLEDKY VI.MEZINÁRODNÍ BALETNÍ SOUTĚŽE PDF Tisk Email
Úterý, 11 Prosinec 2018 07:35

Výsledky VI. Mezinárodní baletní soutěže Plzeň 2018


Slavnostním vyhlášením výsledků a Koncertem laureátů skončila 9. prosince 2018 v Novém divadle DJKT VI. Mezinárodní baletní soutěž Plzeň 2018, která se konala jako XVI. ročník Soutěžní přehlídky tanečních umělců České republiky. Tato tradiční přehlídka se v Plzni konala už podruhé. Soutěž pořádalo Taneční sdružení České republiky ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla, pod záštitou ministra kultury ČR pana Antonína Staňka, primátora statutárního města Plzně pana Martina Baxy a Českého centra I.T.I. při UNESCO.

Porota rozhodla o udělení následujících cen a prémií:

Grand Prix pro absolutního vítěze VI. mezinárodní baletní soutěže Plzeň 2018
Sawa Shiratsuki – Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava (Česká republika)

KATEGORIE A – ŽENY
I. cena neudělena
II. cena Lena Anna Uth – Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava (Česká republika)
III. cena Aoi Hokama – Divadlo J. K. Tyla v Plzni (Česká republika)

KATEGORIE A – MUŽI
I. cena Gaëtan Pires – Divadlo J. K. Tyla v Plzni  (Česká republika)
II. cena Romero Sergio Méndez – Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava  (Česká republika)
III. cena Seiru Nagahori – Slovenské národné divadlo, Bratislava (Slovensko)

KATEGORIE B – DÍVKY
I. cena Maria Vorokhobina – Taneční konzervatoř hl. města Prahy (Česká republika)
II. cena Izabela Gracíková – Taneční konzervatoř hl. města Prahy (Česká republika)
III. cena Petra Večeřová – Taneční konzervatoř Brno (Česká republika)

KATEGORIE B – CHLAPCI
I. cena Filip Martinský – Taneční konzervatoř hl. města Prahy (Česká republika)
II. cena Kasper Górczak – Státní baletní škola Felikse Parnella, Lodž (Polsko)
III. cena Peter Andel – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave (Slovensko)

Čestné uznání
Koki Nishioka – Národní divadlo Moravskoslezské, Ostrava (Česká republika)
Anna Herrmannová – Taneční konzervatoř hl. města Prahy (Česká republika)
Zuzana Kučerová – Taneční konzervatoř Brno  (Česká republika)
Lívia Leiferová – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave (Slovensko)
Anna Tkadlčíková – Taneční konzervatoř hl. města Prahy (Česká republika)

Prémie Republikového výboru Odborové asociace divadelníků za nejosobitější výkon
Maria Vorokhobina – Taneční konzervatoř hl. města Prahy (Česká republika)

Prémie za současnou choreografii
Filip Martinský – Taneční konzervatoř hl. města Prahy (Česká republika)
Dominika Beňáková – Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej v Bratislave (Slovensko)Výsledky VI. Mezinárodní baletní soutěže Plzeň 2018


 

 
PLZEŇ HLAVNÍM MĚSTEM BALETU PDF Tisk Email
Pátek, 30 Listopad 2018 10:20
PLZEŇ HLAVNÍM MĚSTEM BALETU.
Ve dnech 6. – 9. 12. se v Novém divadle v Plzni odehraje setkání tanečníků a odborné veřejnosti.


Interpretační soutěže mají nezastupitelnou úlohu v uměleckém a profesním rozvoji tanečníků. Návazně pak dávají možnost výměnných učebních pobytů a stáží, účasti na galakoncertech, nabídky do angažmá u nás i v zahraničí a pozvání na světové soutěže.

Většina laureátů z předchozích baletních soutěží se stala oporami našich baletních souborů, jiní šířili a šíří slávu československého baletu ve světě a někteří se po významné taneční kariéře stali choreografickými či šéfovskými osobnostmi.
Posledního ročníku MBS v roce 2015 v Plzni se zúčastnilo 73 soutěžících z řad profesionálních tanečníků a posluchačů odborných tanečních škol. Letos předpokládáme stejný počet účastníků z Česka, Slovenska, Německa, Maďarska, Polska, Ukrajiny, Itálie, Řecka, Francie, Španělska, Ruska, Japonska a Nového Zélandu. Výkony soutěžících bude hodnotit
pětičlenná mezinárodní odborná porota ve složení:


předseda poroty Ivan Liška – Umělecký ředitel Bavorského Junior Ballett Mnichov, předseda Nadace Heinze Bosla,
Cyrille Atanassoff – první sólista a profesor pařížské Opery,
Ingrid Němečková – hlavní baletní mistryně Finského národního baletu 
Tereza
Podařilová – baletní mistryně baletu Národního divadla Praha,
Lukáš Slavický – šéf baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích.


Letošní ročník interpretační soutěže, který se bude konat pod záštitou Ministra kultury Antonína Staňka a Primátora Města Plzně Martina Baxy, pořádá Taneční sdružení České republiky ve spolupráci s Divadlem J.K. Tyla za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Města Plzně, Plzeňského kraje, Nadace Český literární fond, Muzea Montanelli, firmy Grishko a dalších soukromých subjektů.

Milovníci tance nejen z Plzně budou moci vidět během několika dnů práci velkého množství tanečníků a získají tak přehled o současném stavu baletního umění.

Zdeněk Prokeš
 
MEZINÁRODNÍ BALETNÍ SOUTĚŽ PLZEŇ 2018 PDF Tisk Email
Pondělí, 27 Srpen 2018 16:45

VI. MEZINÁRODNÍ BALETNÍ SOUTĚŽ PLZEŇ 2018

Taneční sdružení České republiky
, ve spolupráci s Divadlem J. K. Tyla v Plzni, Statutárním městem Plzeň, Plzeňským krajem, za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, Nadace Český literární fond, Nadace život umělce vyhlašuje v rámci Soutěžní přehlídky tanečního umění ČR otevřenou interpretační část Soutěžní přehlídky –

VI. Mezinárodní baletní soutěž Plzeň 2018 (dále jen soutěž).

Soutěž se koná ve dnech 6. – 9. 12. 2018 v Novém divadle v Plzni.


Bližší informace o podmínkách a organizaci soutěže, povinném repertoáru a přihlášku najdete ZDE


Zájemci o účast odešlou vyplněnou přihlášku, včetně fotografie v tiskové kvalitě, nejpozději do 15. 10. 2018 elektronicky na: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
nebo na adresu DJKT, Miroslav Hradil, Palackého nám. 30/2971, 30100 Plzeň (na obálku napište: MBS 2018). 

6th INTERNATIONAL BALLET COMPETITION, PILSEN 2018

The Czech Dance Association
in collaboration with the Theatre J. K. Tyl in Pilsen, financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic, City Pilsen, Pilsen region, the Czech Literary Fund and the Artist Life Foundation is ANNOUNCING
6th INTERNATIONAL BALLET COMPETITION, PILSEN 2018 as a part of the Competition Show of Dance Artists in Czech Republic.

Competition will take place from December 6 to 9, 2018 in New Theatre in Pilsen.


More detailed information about the conditions, organization, obligatory repertoire and the application form you will find HERE


Attedants fill in the application form and send it together with the digital photo (latest 15. 10. 2018) to e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
You can also send the application form to DJKT, Miroslav Hradil, Palackého nám. 30/2971, 301 00 Pilsen, Czech Republic. Please note the envelop: COMPETITION 2018.

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 18