Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady 14. 9. 2018 PDF Tisk Email
Pátek, 12 Říjen 2018 20:20
Počet zobrazení : 692

Zápis ze schůze Rady TSČR 14. 9. 2018 v 13:30 v kavárně Nona

 

Přítomni: Lenka Dřímalová, Jiří Pokorný, Zdeněk Prokeš, Jaroslav Slavický,

Lukáš Slavický, Antonín Schneider, Linda Svidró

Omluveni: Lucie Hayashi, Roman Vašek

 

Blahopřání panu Jaroslavu Slavickému k jeho narozeninám.

 

Příspěvky TS ČR: zaplaceno 300,- za rok 2018: Lenka Dřímalová, Jiří Pokorný, Zdeněk Prokeš,

Antonín Schneider, Jaroslav Slavický, Lukáš

Slavický, Linda Svidró + Vlasta Schneiderová

peníze odevzdány: Prokeš

1. Situace Pražského komorního baletu

- Soubor těsně před zrušením – zatím nebylo nalezeno řešení, jak zajistit ani krátkodobé financování

- nasmlouvaná představení do prosince 2018 – 7 zaměstnanců mají podepsané smlouvy do prosince 2018, 4 noví zaměstnanci do konce sezony – červenec 2019,

Jednání Prokeše + Schneidera na MK:

- -  ministr Šmíd – pouze sliby: okamžitá dotace 3 mil. Kč + založení příspěvkové organizace

_- náměstkyně Kalistová (Šmíd již v demisi): dotaci nelze zajistit, příspěvkovou organizaci (pod vedením Petra Zusky) nelze založit – redukcí procházejí i stávající zaměstnanci MK)

- nový ministr Staněk: potvrdil stanoviska Kalistové, nutné oslovit premiéra a Ministryni financí – jejich účelovou dotaci lze poskytnout souboru

PETICE: rozeslání petice do jednotlivých divadel - všichni dostali od vedení PKB a dále distribuují

2. Granty

Schneider: v grantovém systému mnoho žadatelů, kteří nesplňují výkonové parametry (7 hodnotících kritérií Magistrátu a 6 kritérií MK) - rozdělení peněz nyní: subjektivní hodnocení („koho znám a líbí se mi, tomu dám“) - bodový systém, který nereaguje na hodnotícími parametry (počet premiér, reprízovost, počet představení, pragocentrismus – regiony – zahraničí, typ divadla, velikost scén a především počet diváků „zasažený“ tanečním uměním)

- nedostupnost taneční kultury v regionu: neinformovanost (pozice vůči činohře)

-málo talentovaných dětí na konzervatoře – stále se prohlubující problém (Slavický)

Svidró: zásadní rozdíly mezi soubory pracujícími denně a projektové práce umělců „na volné noze“

Dřímalová: tímto tématem by se měla zabývat Konference příští týden, základní otázka: co je v tanci „profesionalita“ a jak ji vyžadovat

Svidró: z vlastní zkušenosti - situace je velmi vážná a ovlivňuje přímo její práci: jako příklad dává obě umělecká tělesa, v kterých pracuje:

PKB – vyjádřený nezájem odborné veřejnosti (viz Kulatý stůl na Ministerstvu): odborná veřejnost oficiálně nedeklarovala, že má zájem o existenci kontinuálně pracujících souborů (ne projekty, aby byla zachována interpretační kvalita, představení pro velké scény - i činoherní - v regionu, dramaturgie pro běžného diváka). Mimo Baletu ND Praha není v Praze jediný soubor, který by zaměstnával tanečníky na roční smlouvy a zajistil každodenní provoz (i v Laterně magice pouze externí smlouvy za představení – v létě nedostávají žádný plat)

Druhým příkladem Svidró uvádí Balet Praha Junior (umělecké vedení Viktor Svidró) zrušeno 5 představení v září (Praha a Západočeský kraj), důvod: dotace od MKČR 0 Kč, dotace od Magistrátu 0,18 mil. Kč - signál pro ni od grantové komise, že její práce a předávané zkušenosti nejsou žádány a natož oceňovány

Pokorný: v regionu není zájem o představení – divadla nechtějí platit za taneční představení

Svidró: v uplynulé sezóně absolvovala přes 60 regionálních představení s PKB a BPJ

- příprava představení v regionu: nutný osobní kontakt a manažerský přístup: náročné po technické stránce, do velkých činoherních divadel nutná jiná dramaturgie než pro „klubového diváka“

Schneider, Slavický: potvrzují, že regionální představení lze realizovat - za velmi náročných podmínek

Schneider: MKČR má garantovat regionální dostupnost živé kultury (grantová komise nevnímá), naopak Praha stále uměleckým centrem a stahuje umělecký potenciál z regionu – zpětně nic nevrací a neposkytuje kulturní služby (měl by být zájem u všech žánrů, u málo společensky populárního tanečního žánru zvlášť)

- s tím spojené: nárůst komerčních aktivit, nekvalifikovaní taneční pedagogové bez zkušeností (ZUŠ i komerční sféra) – malá péče o talenty a jejich příprava na seriózní studium, neinformovanost rodičů, následek: úbytek talentů při příjímacích testech na konzervatoře (potvrzuje: Slavický, Svidró, Schneider + nedostatek chlapců)

Prokeš: granty - nerovnoměrné rozložení peněz na jednotlivé žánry v oblasti tance, není možné určit percentuálně – ani návrh na určení procent pro teoretická periodika neprošel (viz. návrh Romana Vaška z poslední schůze)

Schneider: ničím nepodložené rozdělování grantových prostředků mezi žánry a i uvnitř žánru mezi jednotlivými aktivitami, nikdo oficiálně nezpracuje komplexní informace o celkové grantové podpoře (z obou grantových systému) a nehodnotí zpětně plnění projektů

3. Připravovaná konference v Divadelním ústavu

Diskuze: Otázky, co bude součástí konference v Divadelním ústavu?

– jaké budou konkrétní otázky na garanty (pravděpodobně ty zaslané předem – viz.facebook a odpovědi vybraných garantů) - při počtu pozvaných odborníků: velice málo času na diskuzi

Schneider: kdo vybíral garanty a podle jakého klíče? Nerovnoměrné zastoupení jednotlivých složek, k jakým tématům kdo bude diskutovat (rozklíčit se dají jen ředitelé konzervatoří)

Dřímalová: jmenný seznam pravděpodobně zahrnuje jména ze všech okruhů, ona je sice mezi garanty, ale ví, že by měla být součástí jen poslední třetí etapy konference, týkající se zdraví

Slavický: po zkušenosti z minulé konference – otázka, zda bude konference přínosem pro taneční obor nebo jen další konfrontací, proč nejsou na Radě TSČR přítomni organizátoři konference, aby mohli s odborníky diskutovat o aktuálních problémech a informovat členy Rady, jak mají být na konferenci připraveni a jak bude probíhat

Schneider: teoretici by měli přijímat názory lidí z praxe, aby je mohly dobře zpracovat – a tak připravit podklady pro konferenci

Svidró: připomíná, že na poslední konferenci v Divadelním ústavu byla vedena diskuze tak, aby docházelo ke konfrontaci mezi vedením konzervatoří a studenty (úspěšnými nebo méně úspěšnými absolventy) – není dobré stavět proti sobě ředitele konzervatoří a vedoucí souborů za přítomnosti studentů, rodičů atd.

Prokeš: uvidíme, jak konference proběhne a pak uděláme zpětně hodnocení

4. Interpretační soutěž

- jména poroty (návrhy: Liška, L. Slavický, Gallovičová, Seidlová, Sadowská, Kholler – trochu moc z SRN?, Polsko, Rakousko, po příští schůzi osloví Prokeš)

Prokeš: domluveno na Ministrestvu, že peníze zbylé (vrácené, neutracené) z Grantů mohou být použity na soutěž, ale zatím nic není

- pro všechny: dál distribuovat info o soutěži (divadla a školy obeslány - pomoc nabídl Slavický se seznamem adres na konzervatoři, Svidró s překladem do maďarštiny)5. Nadační fond pro taneční kariéru

Prokeš: informace o jednáních na Ministerstvu financí – nelze poskytnou výjimku, která by umožňovala nedodanit částku při dřívějším výběru naspořené částky (v zákoně až od 60 let), bude se řešit odvodem daní z MK, které si o tuto částku bude rozpočtovat víc a odvede ji zpět do státního rozpočtu.

Diskuze: kdy by tanečník peníze dostal a jakou formou, pozice divadla

+ informace o jednotlivých benefičních představení pro NFTK:

Pokorný: gala v Plzni „Balet tančí republice“ 23.11., Prokeš připraví smlouvu

Prokeš: ještě se neví, jestli součástí benefice bude i „Ballet Hommes Fatals“ Vinohradské divadlo, 23.12.

Dřímalová: v Ostravě není možné uskutečnit ben.představení jako v jiných městech - jiná sociální situace v Ostravě díky velké nezaměstnanosti (ruší se velké společnosti, lidé ze dne na den bez práce, proč nepomoci sousedovi, ale pomoci tanečníkovi?), ekonomická ředitelka nedovolí navýšení ceny vstupenky

Prokeš, Pokorný: při představeních na volnou kasu je možné určit výši vstupenky, zvlášť pokud se jedná o nějaké „jedinečné“ představení: hostující umělec, gala atd.

Dřímalová: návrh od Návratové – šlo by zařídit prodej dárkových předmětů, což by asi vedení divadla přijalo lépe

Prokeš: není reálně proveditelné (náročné ekonomické zúčtovaní - Návratová nemá relevantní informace v této věci, jednat s Prokešem)

Další představení budou 9.12. Louskáček v ND Brno a 12.12. Louskáček v ND Praha, 30.12. Romeo a Julie v Liberci. Je třeba více promovat – weby, fb.

7. Opera Plus.

- opět fungují, ale nový majitel – nejsou další bližší informace

Slavický, Dřímalová: obecně internetové zdroje - nekvalitní informovaní o připravovaných premiérách – otázka: kde berou informace? …pravděpodobně kopírují ze stránek jednotlivých divadel – nejde o nové rovnoměrné zpracování přijatých informací

Příští schůze Rady TSČR bude 16. října ve 13,30 hodin v kavárně Nona.

 

Zapsala: LS

Schválil: ZP