Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady 26. 6. 2018 PDF Tisk Email
Pátek, 12 Říjen 2018 20:18
Počet zobrazení : 639

Zápis ze schůze Rady TSČR 26. 6. 2018 v 13:30 v kavárně Nona

 

Přítomni: Zdeněk Prokeš, Antonín Schneider, Roman Vašek, Linda Svidró, Jiří Pokorný

Omluveni: Lucie Hayashi, Jaroslav Slavický, Lenka Dřímalová

Nepřítomni: Lukáš Slavický

 

1. Situace Pražského komorního baletu

- Ministr I. Šmíd svolal kulatý stůl k situaci Pražského komorního baletu, projednávala se i celková situace tanečního umění v ČR

- A. Schneider, P. Zuska a I. Dunovský jednali s ministrem kultury I. Šmídem. Hovořilo se o vzniku tanečního domu, kde by mohl působit Pražský komorní balet a některé další nezávislé „TOP“ soubory. Na vznik tanečního domu na Klárově (rekonstrukci a související) by mohla být vyčleněna 1 miliarda korun. A. Schneider předal ministru Šmídovi analýzy a argumentoval dostupností baletního umění díky mobilitě Pražského komorního baletu. Podle A. Schneidera I. Šmíd přislíbil, že vyčlení 3 miliony korun na dofinancování Pražského komorního baletu v roce 2018 (Pro L. Svidró je prioritou zajistit tanečníkům jistotu práce v PKB do konce roku 2018). I. Šmíd podle A. Schneidera zvažuje, že vznikne baletní soubor jako příspěvková organizace Ministerstva kultury ČR s 20 až 30 tanečníky, v níž by mohl být uměleckým šéfem Petr Zuska. Soubor by pracoval s ročním rozpočtem 20 až 30 milionů korun.

- K zamýšlenému tanečnímu domu se setkali na Klárově také předseda vlády Babiš a Y. Kreuzmannová

- Přítomní na schůzi Rady TSČR vzali poskytnuté informace na vědomí

2. Laterna magika

- Zkouší se projekt Zahrada, ale zatím stále nejsou podepsány smlouvy

3. Opera Plus a podpora taneční kritiky a publicistiky

- Kvůli nedostatečné grantové podpoře ze strany Ministerstva kultury ČR bylo ukončeno fungování portálu Opera Plus. Byl naformulován otevřený dopis ministrovi kultury I. Šmídovi na podporu Opery Plus. Signatáři byli šéfredaktoři Tanečních aktualit a Taneční zóny a předseda Tanečního sdružení ČR. Na dopis nepřišla žádná odpověď

- Dále byl zaslán dopis předsedkyni taneční grantové komise MKČR a dalším kompetentním osobám MKČR, v němž bylo požadováno navýšení grantové podpory na reflexi tance, a to alespoň na 10 % všech rozdělovaných prostředků pro oblast tanec. Argumentováno bylo tím, že v oblasti divadla získávají divadelní periodika zhruba 15 % ze všech prostředků rozdělovaných v daném grantovém okruhu. Signatáři dopisu byli zástupci Taneční zóny, Tanečních aktualit, Tanečního sdružení ČR a Vize tance

4. Interpretační soutěž

_- Mezinárodní baletní soutěž se uskuteční v Plzni 6.-9. 12. 2018

- Na MKČR bylo požadováno 600 000 Kč, avšak nakonec byla odsouhlasena dotace jen 250 000 Kč. Město Plzeň schválilo dotaci 80 000 Kč. Kvůli nízké dotaci MKČR je potřeba hledat další významné zdroje

- Z. Prokeš pošle do všech relevantních divadel a škol informaci o soutěži. Na distribuci informace se budou dále podílet J. Slavický, L. Svidró (Maďarsko) a J. Pokorný

- M. Hradil bude aktualizovat informaci o soutěži na facebookovém profilu a webu TSČR

- J. Pokorný připraví přehled finančních nákladů na techniku, pronájem apod.

- Jednalo se o porotě (Liška, Seidlová, Sadowská, Kholler…) S oslovením porotců pomůže J. Pokorný

- Je potřeba udělat plakát. Z. Prokeš požádá o fotografii A. Katsapova

5. Nadační fond pro taneční kariéru

- Opět se chystá série benefičních představení pro NFTK. Nakonec se zapojí i Ostrava (přislíbil ředitel Nekvasil). Zatím jsou jistá představení: 1. 8. Valmont (ČB), 9. 12. Louskáček (Brno), 12. 12. Louskáček (ND Praha), 23. 12. Ballet Hommes Fatals (?), 30. 12. (Liberec). V jednání je Ostrava, Plzeň a prostřednictvím M. Perroud divadlo Ponec

- co se týká spoření, jednal Z. Prokeš s náměstkyní Kalistovou a byla k tomu schůzka na Ministerstvu financí ČR (pan Hrdlička aj.)

6. Nové stanovy TSČR a kolektivní členství

- Z. Prokeš spolu s R. Vaškem zkusí dotáhnout novou podobu stanov TSČR

Příští schůze Rady TSČR bude stanovena.

 

Zapsal: RV

Schválil: ZP