Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady 23. 3. 2018 PDF Tisk Email
Sobota, 19 Květen 2018 19:35
Počet zobrazení : 757

Zápis ze schůze Rady TSČR 23. 3. 2018 v 13:30 v kavárně Nona

 

Přítomni: Lucie Hayashi, Zdeněk Prokeš, Antonín Schneider, Jaroslav Slavický, Lenka Dřímalová, Jiří Pokorný, Roman Vašek

Omluveni: Linda Svidró, Lukáš Slavický

 

Info předsedy o jednáních

Info o jednáních předsedy od poslední schůze: Z. Prokeš se spolu s A. Schneiderem zúčastnil jednání na Magistrátu hl. m. Prahy ohledně financování PKB. Navrhli, aby se PKB stalo příspěvkovou organizací města. Na Magistrátu byli přijati v dobrém, ale bez jasného výsledku.

Z. Prokeš se sešel také s panem Dunovským ohledně PKB

O PKB jednala také Asociace profesionálních divadel – dotace z Programu na podporu profesionálních divadel ve výši cca 1 milion korun neřeší financování PKB, které vyčísluje požadovanou dotaci na 8 milionů korun.

Interpretační soutěž

Mezinárodní baletní soutěž se uskuteční v Plzni 6.-9. 12. 2018

Na MKČR bylo požadováno 600 000 Kč, avšak nakonec byla odsouhlasena dotace jen 250 000 Kč. Město Plzeň schválilo dotaci 80 000 Kč

Problém byl s podáním žádosti o grant na Plzeňském kraji (problémy se software), bude se proto alespoň žádat o tzv. mikrogrant

Dále se jedná o podpoře ze strany nadace Život umělce, je však potřeba sehnat i soukromé zdroje (kvůli uhrazení cen)

Prokeš připravil aktualizovaný status soutěže

 

Nadační fond pro taneční kariéru

- Speciální spoření pro tanečníky se stále nedaří dotáhnout: je potřeba upravit legislativu v daňové oblasti (pomoc přislíbil ministr Šmíd)

- opět se chystá série benefičních představení pro NFTK. První se uskuteční 1. 8. v Českém Krumlově (Valmont), další divadla by se mohla ideálně zapojit v listopadu a prosinci 2018 (při koncentraci představení by se lépe propagovalo). L. Dřímalová informovala, že s beneficí v Ostravě je stále problém (jsou obavy z postoje ostravského magistrátu)Změna platových tarifů

- Došlo k přeřazení tanečníků do platových tarifů T11 a T12, což pomohlo sboristům, ale omezilo možnosti ocenit práci sólistů

- Změna tarifů znamenala zvýšení výdajů na platy, avšak MKČR nakonec nepomohlo původně přislíbeným navýšením prostředků v Programu na podporu profesionálních divadel (v roce 2017 se uvažovalo, že by se dokonce divadlům z tohoto Programu rozdělovalo 300 000 000 Kč, k čemuž však nedošlo)

 

Grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl.m. Prahy

- A. Schneider opětovně kritizoval grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Domnívá se, že v grantových komisích zasedají částečně nekompetentní lidé a že jsou podporovány nekvalitní projekty, zatímco kvalitní projekty podporu nedostávají nebo dostávají podporu jen minimální. A. Schneider vyzval k jednání některé členy magistrátní komise, avšak bez většího výsledku. Obrátil se také na šéfredaktora Divadelních novin Josefa Hermana, s nímž předdomluvil na to téma kulatý stůl

 

Nové stanovy TSČR a kolektivní členství

Z. Prokeš navrhl zavést nové kolektivní členství v TSČR, a to podle velikosti souboru. Roční příspěvek u souborů do 20 členů by byl 5000 Kč, u souborů s 21 až 40 členy by byl 7500 Kč, u souborů se 41 až 60 členy by byl 10 000 Kč a u souborů s 61 a více členy by byl příspěvek 20 000 Kč. Mohlo by být také kolektivní členství škol s ročním příspěvkem cca 5000 Kč.

Bude potřeba zahájit práci na nových stanovách TSČR

 

Různé

- L. Dřímalová vznesla téma přetrvávajících komplikací se zaměstnáváním tanečníků z tzv. třetích zemí (např. z Japonska). Procedura je velmi zdlouhavá a někdy se řeší přes úřady v zahraničí (např. v Bratislavě). Přítomní se shodli, že jde o problematické téma, které je potřeba řešit.

- Je potřeba se připravit na novou legislativu o ochraně osobních údajů. Bude platit od 25. 5. 2018.Příští schůze Rady TSČR bude 11. května 2018 ve 13,30 hodin v kavárně Nona.

 

Zapsal: RV

Schválil: ZP