Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Zápis ze schůze rady 28. 11. 2017 PDF Tisk Email
Pátek, 05 Leden 2018 23:01
Počet zobrazení : 979

Zápis ze schůze Rady TSČR 28. 11. 2017 v 13:00 v kavárně Nona

 

Přítomni: Lucie Hayashi, Zdeněk Prokeš, Antonín Schneider, Roman Vašek, Jaroslav Slavický, Linda Svidró, Jiří Pokorný

Omluveni: Lukáš Slavický, Lenka Dřímalová

 

1. Předání agendy novému předsedovi TSČR; fungování Rady TSČR

- Byl oficiálně zaregistrován nový předseda. Změna se ještě musí provést u bankovního účtu

- Po rezignaci Aleny Peškové na členství v Radě TSČR se vedla debata, jak postupovat dál – zda ponechat ve stávajícím složení nebo kooptovat do Rady někoho nového, kdo při volbě na Valné hromadě těsně neuspěl (už byl osloven Karel Littera – rozmýšlí se, dalším kandidátem je Daniel Wiesner). Téma zůstává pro další jednání

- Diskutovalo se o tématu kolektivního členství v TSČR – je nutné prodiskutovat se zástupci baletních souborů; první ohlasy jsou pozitivní (L. Dřímalová). Nejsilněji zněl názor, že by bylo dobré mít kolektivní i individuální členství. To by ale znamenalo navrhnout změnu stanov a svolat mimořádnou Valnou hromadu (lze se inspirovat Asociací nezávislých divadel)

 

2. Interpretační soutěž

- Mezinárodní baletní soutěž se uskuteční v Plzni 6.-9. 12. 2018

- Byly podány grantové žádosti na město Plzeň, MKČR a ještě bude podána žádost na Plzeňský kraj

- J. Pokorný předal členům Rady TSČR propozice Mezinárodní baletní soutěže – členové je projdou, ale zatím se nezdá, že by bylo potřeba je měnit

- J. Pokorný informoval, že na soutěž ve stávající podobě nelze žádat o granty na MŠMT

- Je potřeba ještě získat sponzora, aby bylo z čeho hradit ceny (nelze financovat z grantů)

 

3. Zástupci TSČR v komisích a dalších důležitých orgánech

- TSČR podá nominaci do Státního fondu kultury, zatím však není aktuální

- Z. Prokeš jednal s panem Horeckým z Unie zaměstnavatelských svazů. Pan Horecký je otevřený členství TSČR v UZS, jako problém se však zatím zdá vysoký roční poplatek (17 000 Kč)

- Z. Prokeš zatím nedostal odpověď od p. Hnízda ohledně zastoupení TSČR v grantové komisi zahraničního odboru MKČR (bude ho ještě kontaktovat telefonicky)_4. Problematická situace ve vybraných souborech

- Laterna magika: Pořád nejsou jasné kompetence ve vedení souboru. A. Schneider se chtěl objednat u ředitele Jana Buriana, avšak bez úspěchu

- Ústí nad Labem: Akce „Ústecké divadlo na mapě českého divadla“ je v přípravě. V příštím týdnu se sejde R. Vašek s panem Loziakem z Hraničáře ohledně doladění formátu

 

_5. Grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl.m. Prahy

- A. Schneider opětovně (a tentokrát v průběhu jednání hned dvakrát) kritizoval grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Domnívá se, že v grantových komisích zasedají částečně nekompetentní lidé a že jsou podporovány nekvalitní projekty, zatímco kvalitní projekty podporu nedostávají nebo dostávají podporu jen minimální. V debatě se neobjevily žádné nové argumenty; vyznění debaty na toto téma bylo obdobné jako při minulém, předminulém, předpředminulém i předpředpředminulém zasedání Rady TSČR.

- A. Schneider se chtěl objednat u pana Cipra na Magistrátu hl. m. Prahy, avšak bez úspěchu

 

6. Různé

- Novým ministrem bude Ilja Šmíd, což přítomní považují za celkem dobrou zprávu

- Z. Prokeš připravuje setkání šéfů baletních souborů – Původně se mělo konat už nyní, ale nakonec se plánuje na leden 2018. Podle J. Slavického by se výstup z jednání měl medializovat

- A. Schneider navrhl, aby se uskutečnilo také setkání zástupců konzervatoří. J. Slavický to ale nepovažuje za účelné

- L. Hayashi informovala, že se pracuje na přípravě akreditace dálkového studia taneční pedagogiky na HAMU – získali na to tříletý grant. Obdobný grant získala také konzervatoř Duncan Centre, která chce zřídit bakalářské studium taneční pedagogiky. Katedra tance HAMU a konzervatoř Duncan Centre budou na projektech spolupracovat a vzájemně se informovat

_- Dálkové studium taneční pedagogiky nově umožňuje VŠMU v Bratislavě

- Z. Prokeš informoval o jednáních vedoucích ke speciálnímu spoření pro tanečníky. Ministerstvo financí je řešení nakloněno, bude však potřeba změnit legislativu

- L. Hayashi informovala, že se na ni obrátil Ostravan s tím, že vyhlásil soutěž o nejlepšího tanečníka / tanečnici roku Moravskoslezského kraje a shánějí osobnosti do poroty

- Přítomní se shodli, že pořádání Burzy mladých tanečníků ztratilo svůj smysl a že po novém roce se už nebude pořádat

- A. Schneider kriticky hodnotil dílčí pracovní materiál R. Vaška o tanečním vzdělání, který mu byl zaslán na konci roku 2016. Především kritizoval, že obsahuje chybná data. R. Vašek informoval, že na materiálu bylo dále pracováno a v závěrečné fázi prošel třemi koly oponentury. R. Vašek také upozornil, že pracoval s daty, které poskytly samy taneční konzervatoře. Konečná verze studie je hotova a v horizontu dní bude zveřejněna.

Termín příští schůze výboru TSČR bude teprve stanoven; schůze se uskuteční v lednu 2018.

 

Zapsal: RV

Schválil: ZP