Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Zápis ze schůze rady 23. 10. 2017 PDF Tisk Email
Neděle, 26 Listopad 2017 21:05
Počet zobrazení : 999

Zápis ze schůze Rady TSČR 23. 10. 2017 v 13:30 v kavárně Nona

 

Přítomni: Lucie Hayashi, Zdeněk Prokeš, Antonín Schneider, Roman Vašek, Jaroslav Slavický, Linda Svidró, Jiří Pokorný

Omluveni: Lukáš Slavický, Lenka Dřímalová

 

1. Předání agendy novému předsedovi TSČR; fungování Rady TSČR

 J. Pokorný poslal žádost na soud, aby byl registrován nový předseda. R. Vašek ohlídá došlou korespondenci v IDU.

- Z. Prokeš informoval, že na členství v Radě TSČR rezignovala Alena Pešková, která své důvody uvedla v mailu adresovaném Radě TSČR. Místo A. Peškové by měl být do Rady TSČR přizván ten, který při volbě skončil na prvním místě z neúspěšných kandidátů, tedy Karel Littera

- Z. Prokeš vznesl téma výběru členských příspěvků a zda není řešením zavedení kolektivního členství. V otázce se nedospělo k závěru a bude předmětem dalšího jednání

 

2. Interpretační soutěž

 Mezinárodní baletní soutěž se uskuteční v Plzni 6.-9. 12. 2018

- Byly podány grantové žádosti na město Plzeň, MKČR a ještě bude podána žádost na Plzeňský kraj

- J. Pokorný pošle členům Rady TSČR stanovy Mezinárodní baletní soutěže, aby se mohly probrat a případně změnit

- J. Pokorný vznesl podnět, zda by nešlo využít na soutěž v juniorské kategorii také granty MŠMT

 

3. Zástupci TSČR v komisích a dalších důležitých orgánech

- A. Schneider apeloval, aby byli členové TSČR co možná nejvíce zastoupeni v různých orgánech

- Z. Prokeš shrnul reálné možnosti: do Státního fondu kultury na funkční období 3 roky volí Parlament ČR na základě nominací (v nominacích byl v minulosti zástupce TSČR, ale nebyl zvolen); účast na jednáních tripartity není pravděpodobné, protože základní sestava je 3+3+3 – projedná ještě s panem Horeckým z Unie zaměstnavatelských svazů

- Z. Prokeš napsal p. Hnízdilovi, aby mělo TSČR zastoupení v grantové komisi zahraničního odboru MKČR


4. Problematická situace ve vybraných souborech
- Laterna magika: Pořád nejsou jasné kompetence ve vedení souboru; vedle Z. Prokeše se v záležitosti bude osobně angažovat A. Schneider
- Ústí nad Labem: R. Vašek informoval o plánované akci v kulturním domě Hraničář v Ústí nad Labem na téma Ústecké divadlo na mapě českého divadla. Po úvodních čtyřech prezentacích (zřizování a financování divadel / opera / balet / činohra) by následovala panelová diskuse za účasti ústeckých divadelníků, politiků a odborníků na jednotlivé oblasti divadla. Akce by se konala za účasti veřejnosti, a to na konci ledna nebo na začátku února 2018. Pořadateli budou Hraničář, festival Kult, Institut umění – Divadelní ústav a jako spolupořadatelé oborové spolky a další organizace (mimo jiné TSČR)

5. Grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl.m. Prahy

_- A. Schneider opětovně kritizoval grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Domnívá se, že v grantových komisích zasedají částečně nekompetentní lidé a že jsou podporovány nekvalitní projekty, zatímco kvalitní projekty podporu nedostávají nebo dostávají podporu jen minimální. V debatě se neobjevily žádné nové argumenty; vyznění debaty na toto téma bylo obdobné jako při minulém, předminulém i předpředminulém zasedání Rady TSČR.

_- A. Schneider a L. Svidró se ostře ohradili proti e-mailu R. Vaška, který kritizoval kvalitu projektů Baletu Praha Junior a některé další záležitosti

6. Různé

- Z. Prokeš informoval o plánované schůzce se zástupci pojišťovny Generali a MKČR ohledně zvýhodněného systému spoření pro tanečníky

- Bylo by dobré uspořádat setkání šéfů baletních souborů – v organizaci se bude angažovat Z. Prokeš

- R. Vašek zaslal L. Hayashi zápisy z předchozích zasedání Rady TSČR, která je umístila na webové stránky TSČR

Termín příští schůze výboru TSČR bude 28. 11. ve 13 hodin v kavárně Nona.

 

Zapsal: RV

Schválil: ZP