Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Zápis ze schůze rady 14. 9. 2017 PDF Tisk Email
Sobota, 21 Říjen 2017 19:38
Počet zobrazení : 1082

Zápis ze schůze Rady TSČR 14. 9. 2017 ve 13h v kavárně Nona

 

Přítomni: Lucie Hayashi, Zdeněk Prokeš, Antonín Schneider, Roman Vašek, Lenka Dřímalová, Jaroslav Slavický

Omluveni: Linda Svidró, Lukáš Slavický, Jiří Pokorný, Alena Pešková

 

1. Předání agendy novému předsedovi TSČR, místopředsedy

- Stále nedošlo k předání agendy J. Pokorným novému předsedovi Z. Prokešovi. Z. Prokeš nemůže plnohodnotně vystupovat jako předseda, což komplikuje činnosti celého TSČR. Je potřeba urychleně dořešit, protože se blíží uzávěrka grantů na rok 2018 (uzávěrka pro MKČR je 2. 10. 2017!)

 

2. Inscenační a interpretační soutěž

- Kvůli tomu, že se nepodařilo stále dokončit formality spojené s volbou nového předsedy TSČR, neuskuteční se v roce 2017 inscenační soutěž

- Přítomní změnili své rozhodnutí z předchozího zasedání Rady TSČR. V roce 2018 se uskuteční interpretační soutěž a v roce 2019 inscenační soutěž (původně se uvažovalo, že obě soutěže proběhnou v roce 2018)

- Z. Prokeš informoval, že interpretační soutěž bude pravděpodobně podpořena městem Plzeň (uzávěrka je 9. 10.)

- Mezinárodní baletní soutěž se uskuteční v Plzni 6.-9. 12. 2018

3. Problematická situace ve vybraných souborech

- Ostrava: O aktuální situaci referovala L. Dřímalová. Došlo k navýšení úvazků o 8 tanečníků, avšak přetrvává problém se staršími tanečníky, kteří nejsou obsazováni (např. Olga Borisová, 46 let, místopředsedkyně odborů). Situace se kvůli silné pozici odborů zdá neprůchodná (L. Dřímalová není na jednání s odbory ohledně baletu ani zvána!). L. Dřímalová uvažuje o formě „re-konkurzů“; členové Rady TSČR považují toto řešení za rozumné.

L. Dřímalová informovala o plánované rekonstrukci divadla, díky níž by baletní soubor měl získat nové prostory, mimo jiné nový prostorný baletní sál

L. Dřímalová informovala o ambici uspořádat v roce 2019 v Ostravě mezinárodní choreografickou soutěž na hudbu L. Janáčka. Na projekt divadlo požádá město Ostrava o grant ve výši 2 000 000 Kč. Projekt má podporu ředitele divadla J. Nekvasila. L. Dřímalová bude dále konzultovat se Z. Prokešem a Radou TSČR vhodné propozice takovéto soutěže.

- Laterna magika: Soubor i po proběhnutém konkurzu zůstává bez plnohodnotného vedení. Oficiálně spadá soubor pod vedení p. Dvořákové; odborná a umělecká agenda však spadá hlavně pod Pavla Knolleho. Z. Prokeš zůstává u souboru do konce října, aby předal agendu. Dobrou zprávou je, že v konkurzu na nový projekt zvítězili umělci kolem P. Knolleho a že se podařilo projekt ekonomicky zajistit

A. Schneider upozornil na svůj dopis, který k situaci LM poslal členům Rady TSČR. Navrhuje napsat otevřený dopis, v němž budou zmíněna některá klíčová témata týkající se budoucnosti LM (např. kde bude soubor hrát v době plánované rekonstrukce Nové scény)

- Ústí nad Labem: Z. Prokeš mluvil s ředitelem Formáčkem o špatné situaci v ústeckém baletu. Podle Formáčka je však situace dobrá. R. Vašek pošle Z. Prokešovi konkrétní podklady a data o situaci baletu v Ústí nad Labem, aby jimi mohl Z. Prokeš při jednáních s ředitelem Formáčkem argumentovat. R. Vašek navrhl, že by se téma ústeckého baletu dalo otevřít v rámci Noci divadel v listopadu, kdy chce nějakou akci/debatu uspřádat Hraničář. Zjistí podrobnosti a možnosti.

- Pražský komorní balet: Podle A. Schneidera je situace souboru po ekonomické stránce stále velmi špatná. Podle Z. Prokeše ale nelze tento soubor financovat dosavadními dotačními způsoby, ale jedinou možností je, aby byl soubor zřizován (ideálně hlavním městem Praha). Není ale jasné, jak se k této možnosti staví samo vedení PKB. Vedení PKB musí o tomto samo s TSČR vstoupit do konstruktivního jednání.

Soubor dostal grant ve výši 500 000 Kč na oslavu výročí P. Šmoka

- Opava: Byla vedena debata o kvalitě a perspektivách tamního baletního souboru a podmínkách pro jeho práci. Z vedení souboru odchází  V. Globa kvůli problematické komunikaci se šéfem opery, pod niž balet organizačně patří. Soubor znovu vede M. Tomsa. Ředitel Racek má ambici vytvořit v Opavě plnohodnotný baletní soubor. Z. Prokeš bude na toto téma znovu mluvit s ředitelem Rackem.

4. Grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl.m. Prahy

- A. Schneider opětovně kritizoval grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Domnívá se, že v grantových komisích zasedají částečně nekompetentní lidé a že jsou podporovány nekvalitní projekty, zatímco kvalitní projekty podporu nedostávají nebo dostávají podporu jen minimální. V debatě se neobjevily žádné nové argumenty; vyznění debaty na toto téma bylo obdobné jako při minulém, předminulém i předpředminulém zasedání Rady TSČR.

5. Různé

- Z. Prokeš informoval o dokumentu, který vznikl během léta a v němž zástupci politických stran odpovídali na otázky týkající se směřování české kultury

- Z. Prokeš upozornil, že by mělo být TSČR aktivnější a zapojit se do dalších poradních a jiných orgánů – např. v zahraničním odboru MKČR (bude jednat s panem Hnízdem), v tripartitě (bude jednat s panem Němečkem), v Unii zaměstnavatelských svazů

- L. Dřímalová přišla s myšlenkou, že u nás chybí soubor na půl cesty mezi konzervatoří a profesionálním angažmá, případně forma finančně podporovaných stáží. Takovýto soubor, který by dal začínajícím tanečníkům praxi, vidí jako důležitý krok k tomu, aby mohli čeští tanečníci obstát při konkurzech v konkurenci lépe připravených zahraničních umělců. Z. Prokeš vidí možnou symbolickou finanční podporu ze strany Českého literárního fondu. V zahraničí obdobné juniorské soubory existují

- R. Vašek zašle L. Hayashi zápisy z předchozích zasedání Rady TSČR, která je umístí na webové stránky TSČR

Termín příští schůze výboru TSČR bude 23. 10. ve 13 hodin v kavárně Nona.

 

Zapsal: RV

Schválil: ZP