Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Zápis ze schůze rady 27 4. 2017 PDF Tisk Email
Sobota, 21 Říjen 2017 19:34
Počet zobrazení : 994

Zápis ze schůze Rady TSČR 27. 4. 2017 ve 14h v kavárně Nona

 

Přítomni: Lucie Hayashi, Linda Svidró, Jiří Pokorný, Zdeněk Prokeš, Antonín Schneider, Roman Vašek

Omluveni: Alena Pešková, Lenka Dřímalová, Jaroslav Slavický

Nepřítomni: Lukáš Slavický

 

1. Rozdělení úkolů práce Rady

a) rozšíření členské základny

- stávající členy obeslat se zprávou z valné hromady (L. Svidró) a nabídnout prodloužení členství a zaplacení příspěvku na rok 2017 (mail pomůže sepsat R. Vašek) – úkol trvá

- zaslat emailem zprávu o jednání z valné hromady také potenciálním zájemcům (L. Svidró, pomůže R. Vašek) – všem uměleckým šéfům baletních souborů, všem šéfům vícesouborových divadel, všem ředitelům konzervatoří, vedoucím tanečních oddělení na HAMU, JAMU

 

b) rozšíření povědomosti o činnosti TSČR

- aktualizace webových stránek (doplnit zprávu z valné hromady, zprávu o hospodaření, seznam členů), se správou webových stránek pomůže L. Hayashi – spojí se s M. Hradilem

- vkládat zprávy o jednání Rady a umožnit čtenářům možnost komentářů

- letáček TSČR (R. Vašek poslal aktualizované podklady a Z. Prokeš odevzdal ke grafickému zpracování a tisku)

c) chod TSČR

- daňové přiznání za rok 2016 nemuselo být podáno (ověřeno)

- je nutné zapsat změnu předsedy TSČR (zajistí J. Pokorný – úkol trvá)

Inscenační soutěž

- bez grantu se nedá realizovat; o grant se nedá žádat, dokud nebude mít TSČR všechny své dokumenty v pořádku (např. oficiálně zapsaného nového předsedu) – je potřeba urychleně řešit, aby se mohla soutěž uskutečnit alespoň v průběhu podzimu 2017

- pro vítěznou inscenaci je vyblokován termín 28. 1. 2018 ve Stavovském divadle

Problematická situace ve vybraných souborech

- Ostrava: v Ostravě dojde k navýšení úvazků o 8 tanečníků. Nebyl však vyřešen problém se smlouvami na dobu neurčitou a staršími tanečníky, které nelze uplatnit v repertoáru; zástupci TSČR stále připraveni napomáhat zlepšování situace; Z. Prokeš mluvil s J. Nekvasilem

- Laterna magika: proběhlo první kolo výběrového řízení na uměleckého vedoucího, do druhého kola postoupili tři uchazeči. R. Vašek domluvil s J. Hermanem kulatý stůl pro Divadelní noviny o baletu v Národním divadle. Součástí debaty bude i situace Laterny magiky

- Ústí nad Labem: situace stále špatná, ale zevnitř souboru není cítit žádnou aktivitu

- Pražský komorní balet: získal výjimku a dostane dotaci od Ministerstva kultury ČR z Programu na podporu profesionálních divadel (referoval R. Vašek). Podle A. Schneidera je však dotace cca 1,5 milionu korun nedostatečná. Podle Z. Prokeše nejde o systémové řešení

- Opava: J. Pokorný referoval o situaci v opavském baletu po změně šéfa opery. Podle A. Schneidera by mělo být prioritním zájmem TSČR zachování pracovních míst pro tanečníky. Byla vedena debata o kvalitě tamního baletního souboru a podmínkách pro jeho práci

Grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl.m. Prahy

- A. Schneider otevřel toto téma s tím, že u obou grantových řízení vidí velké problémy. Zároveň předložil tabulky s přehledem tanečních a žánrově příbuzných projektů, které získaly od MKČR a Magistrátu HMP granty. Podle A. Schneidera nejsou grantové komise sestaveny jen z odborníků a většina dotovaných projektů podle něj nesplňuje profesionální kritéria. Dále poukázal na nízkou dotaci u Bohemia Baletu a na minimální nebo žádnou grantovou podporu u projektů souvisejících s Tanečním centrem Praha

- K práci v grantové komisi MKČR se vyjádřili L. Hayashi a Z. Prokeš

- Z. Prokeš a R. Vašek vyjádřili názor, že oba grantové okruhy (na MKČR a HMP) pokrývají široké žánrové spektrum a tomu odpovídá i složení grantových komisí. Zároveň poukázali na opakující se chyby v projektech, které předkládá Taneční centrum Praha nebo organizace s ním spojené. A. Schneider se proti tomu ohradil

Příští schůze výboru TSČR se uskuteční ve čtvrtek  1. 6. od 14:00 v kavárně NONA

 

Zapsal: RV

Schválil: ZP