Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 19.5.2014 PDF Tisk Email
Úterý, 03 Červen 2014 21:47
Počet zobrazení : 2012

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v kavárně NONA

19. 5. 2014 v 13:00Přítomni: J. Pokorný, R. Vašek, A. Pešková, Z. Prokeš, L. Schneiderová, H. Vláčilová
Omluveni: J. Slavický, J. Kodet, K. Littera, P. Plšek, I. Vejsada, V. NečasTransition centrum (TC)

 • Problematika se řeší ve dvou směrech:
  • 1) samotné fungování transition centra, které bude poskytovat servis tanečníkům, kteří ukončují kariéru
  • 2) nastavení spořícího systému
 • Z. Prokeš informoval o schůzce s generální ředitelkou Úřadu práce. Zjistil, že možností podpory při změně zaměstnání je hodně, kupř. možnost získat příspěvek až 50 000 Kč jednou za tři roky aj. Domluvili se na další spolupráci, Úřad práce by např. mohl pro zájemce připravit seminář
 • Ukázalo se, že v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost už nejsou peníze (původně se uvažovalo, že by prostředky z programu mohly být využity na založení TC)
 • Z. Prokeš připomněl, že v rámci projektu, spravovaného Unií zaměstnavatelských svazů, proběhnou tři semináře pro tanečníky, a to v Praze (na DAMU), Brně (v komorním sále Reduty) a v Ostravě (v klubu Divadla J. Myrona). Přítomným rozdal letáčky s konkrétními daty seminářů
 • R. Vašek dokončil úpravu karet povolání (tanečník sólista, tanečník člen sboru, choreograf, baletní mistr a taneční pedagog). Nyní probíhá poslední kolo připomínkování a do konce května bude odesláno ke zpracování do Národní soustavy povolání
 • Z. Prokeš informoval o pracovních cestách k tématu druhé kariéry. Z Nizozemska přivezl inspirativní dokumenty – jednak tamní globální kolektivní smlouvu pro tanečníky, a pak přehled benefitů tanečníků v Nizozemském tanečním divadle. Bylo by dobré s oběma materiály pracovat (např. publikovat srovnání benefitů v NDT a v českých baletních souborech)

 

Oslava Mezinárodního dne tance

 • Akce se vydařila, zejména se vydařil masový taneční trénink na piazettě Národního divadla. Mělo velkou účast i dobrý mediální ohlas
 • H. Vláčilová upozornila na nevyhovující podmínky pro prezentaci studentů taneční konzervatoře hl. m. Prahy na vltavské náplavce. Chybělo zázemí a prostor byl pro tanečníky nebezpečný. Příště je třeba zajistit lepší místo
 • A. Pešková informovala o flash mobu a slavnostním představení, které při příležitosti MDT připravil liberecký balet
Inscenační soutěž Balet 2014

 • Do soutěže se přihlásila většina baletních souborů v ČR, některé však ještě nezaslaly oficiální přihlášku, nenahlásily termíny repríz a nezaplatily účastnický poplatek. Je potřeba urgovat
 • Odmítl se zúčastnit olomoucký balet kvůli složení poroty
 • Z. Prokeš připravil přehled představení a porota je začala navštěvovat
 • J. Pokorný zkusí zažádat o dofinancování inscenační soutěže z MKČR

 

Prohlášení k rovnému postavení baletu ve vícesouborových divadlech

 • Z. Prokeš informoval, že tanečníci v operním baletu Národního divadla budou postupně nuceni přejít na externí smlouvy. Soubor, který měl ještě nedávno 17 úvazků, jich má nyní 13,5. Z. Prokeš upozornil, že to jen potvrzuje negativní trend, že když je nějaký problém a nedostává se peněz, jako první se hledají úspory v baletu
 • Podle H. Vláčilové je situace v operním baletu ND jen pokračováním trendu, který začal v baletu Státní opery a pokračoval v Laterně magice
 • K rušení stálých operních baletů dochází i v zahraničí
 • Z. Prokeš navrhl, aby Taneční sdružení vydalo stanovisko k nerovnému postavení baletu ve vícesouborových divadlech. Z. Prokeš a případně další členové výboru TSČR připraví teze a argumenty k diskriminačnímu postavení baletu a zašlou je R. Vaškovi. R. Vašek následně připraví návrh stanoviska
 • O situaci v baletu Jihočeského divadla, kde mají někteří tanečníci také jen externí smlouvy, informovala L. Schneiderová. Diskuse, jak musí být formulovány smlouvy, aby mohli tanečníci pravidelně pracovat se souborem na externí smlouvy

 

Různé

 • A. Pešková krátce informovala o průběhu výběrového řízení na ředitele Divadla F. X. Šaldy v Liberci. Mimo jiné upozornila, že liberecký orchestr nemá žádnou povinnost účinkovat při baletních představeních a že se toto téma řeší i při výběrovém řízení na nového ředitele
 • J. Pokorný informoval o vzniku pracovní skupiny na MKČR, která má připravit program podpory významných festivalů a případně jiných akcí. Za tanec byli do pracovní skupiny nominováni R. Vašek (za Taneční sdružení ČR a grantovou komisi) a Y. Kreuzmannová (za Vizi tance). R. Vašek informoval o dosavadním jednání na MKČR a o společném stanovisku k programu, které připravili TSČR a Vize tance

Příští schůze se bude konat v pátek 20. 6. 2014 od 13:00 v kavárně NONAZapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný