Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 25.2.2014 PDF Tisk Email
Středa, 19 Březen 2014 18:42
Počet zobrazení : 2214

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v kavárně NONA

25. 2. 2014 v 12:30Přítomni: J. Pokorný, R. Vašek, J. Slavický, A. Pešková, Z. Prokeš, V. Nečas

Jako hosté: Bára Čermáková, Jana Návratová, Nataša Novotná

Omluveni: L. Schneiderová

Nepřítomni: J. Kodet, P. Plšek, K. Littera, H. Vláčilová, I. Vejsada

Transition centrum

 • Za účasti hostů proběhla diskuse na téma změny kariéry u tanečníků
 • J. Pokorný zrekapituloval činnost Unie tanečníků a performerů, ocenil snahu rozvíjet spolupráci v regionálních nemocnicích, ale nepovažuje za rozumné, aby transition centrum vznikalo na základě právě této Unie, která funguje především jako agentura
 • Problematika se řeší ve dvou směrech:
  • 1) samotné fungování transition centra, které bude poskytovat servis tanečníkům, kteří ukončují kariéru
  • 2) nastavení spořícího systému
 • Z praktických důvodů je dobré rozvíjet tyto směry odděleně, s tím, že v ideálním případě se propojí. Druhý směr se totiž zdá jako komplikovanější a nákladnější
 • Přítomní se shodli, že pro fungování transition centra je důležité pokusit se definovat statut profesionálního tanečníka. B. Čermáková udělá rekapitulaci zahraniční praxe v této věci, aby bylo možné o něco své úvahy opřít
 • Z. Prokeš informoval, že se ve věci sejde s náměstkem ministra kultury Rovenkým a zároveň že bude jednat s paní Altenburg-Kohl o mecenášské podpoře projektu
 • Prodiskutovala se otázka, zda je dobré transition centrum zaměřit pouze na tanečníky a případně umělce z oblasti nového cirkusu, nebo zda okruh rozšířit i na jiné umělce, např. na hudebníky. Širší oblast umělců může být výhodou i nevýhodou při následných jednáních. Pro pominutí hudebníků hovoří skutečnost, že doposud o problematiku takřka nejevili zájem, ačkoliv byli k aktivitě opakovaně vyzýváni
 • J. Návratová informovala o slovenské zkušenosti s definováním taneční profese, díky níž byly zavedeny např. tzv. „taneční pasy“
 • Z. Prokeš připomněl, že plán na spoření a následně financování změny kariéry tanečníka už dříve vypracoval. Tento plán rozešle všem účastníkům schůzky
 • A. Pešková tlumočila skepsi ke smyslu transition centra. Jako užitečnější vidí podstatné navýšení finančního ohodnocení taneční profese s tím, že tanečník sám podle svého uvážení bude s penězi hospodařit a např. si z nich spořit na změnu kariéry
 • R. Vašek v té souvislosti upozornil, zda by nebylo dobré zmapovat profese podle náročnosti a rizikovosti, které za tuto rizikovost pobírají různé příplatky, popř. jsou zařazeni do jiných platových tabulek. Prostřednictvím tohoto srovnání pak argumentovat při požadavku na lepší finanční ohodnocení tanečníků
 • B. Čermáková téma uzavřela s tím, že se svými spolupracovníky připraví do 17. března první návrh fungování transition centra včetně financování a tento návrh poskytne všem zainteresovaným k okomentováníProsincová taneční konference a navazující aktivity v roce 2014

 • J. Slavický tlumočil svůj názor na prosincovou taneční konferenci. Ocenil vstupní prezentace a zmínil výhrady k diskusi o tanečních konzervatořích
 • V obsáhlé diskusi se potvrdilo, že problematika tanečního vzdělávání je velmi kontroverzní a že skýtá řadu problematických témat, kterým by se mohly v roce 2014 věnovat úžeji zaměřené kulaté stoly. J. Slavický přislíbil, že se jich zúčastní
 • B. Čermáková jako pozorovatel zvenčí tlumočila svou zkušenost s absolventy různých konzervatoří na tanečním workshopu v Ponci. Podle jejího názoru studenti z různých škol měli specifické výhody, ale i handicapy oproti studentům jiných škol
 • Jako výrazné téma se ukazuje fungování soukromých tanečních konzervatoří (především otázka nové taneční konzervatoře v Řepích)
 • Po zkušenosti z taneční konference se přítomní shodli, že příště bude lepší si podobná setkání sami moderovat – v tomto případě je znalost problematiky u moderátora důležitější než jeho nezávislostOslava Mezinárodního dne tance

 • TSČR bude letos úžeji spolupracovat s Vizí tance na oslavě MDT, která mimo jiné proběhne na piazettě Národního divadla. TSČR zorganizuje masový taneční trénink s cílem zapsat jej do knihy republikových rekordů – bude oslovena agentura Dobrý den (nápad P. Knolleho). Uskuteční se 29. 4. od 15 do 17 hod. Trénink by vedly renomované osobnosti a pro účast na něm by byli vyzváni všichni profesionální tanečníci, ale i studenti tanečních škol nebo ZUŠek. Všem se nápad líbí; A. Pešková navrhla, že by se k tréninku mohli alespoň virtuálně připojit i mimopražští tanečníci (v Liberci budou k MDT pořádat flash mob a slavností představení v divadle)
 • Na taneční trénink naváže program, který připravuje Vize tance a kde bude prostor pro prezentaci různých souborů, škol apod. Nejlepší by bylo, kdyby byly prezentace žánrově promíchané
 • V rámci těchto akcí na piazettě Národního divadla mohou být i taneční propagační stánkyInscenační soutěž Balet 2014

 • J. Pokorný informoval, že soutěž parně získá grant ve výši 80 000 Kč (původně bylo žádáno o 150 000 Kč). Pro zdárný průběh soutěže je potřeba získat ještě minimálně 50 000 Kč. Část bude získána z účastnických příspěvků, dále J. Pokorný osloví Český literární fond a jako možné sponzory firmy Grshko, Sancha ad.
 • J. Pokorný co nejdříve oficiálně soutěž vyhlásí s tím, že mohou být přihlášeny inscenace, které měly premiéru v rozmezí 1. 1. 2012 až 31. 12. 2014. Propozice soutěže byly dohodnuty na konci roku 2013.

 

Různé

 • Se změnou legislativy bude potřeba do tří let změnit svou právní subjektivitu, pokud by to nebyl problém, základ názvu Taneční sdružení ČR by se nezměnil
 • R. Vašek navrhl, aby vzniklo nové logo sdružení – to stávající je už velmi zastaralé. J. Pokorný se svými spolupracovníky připraví návrh nového loga
Příští schůze se bude konat v pondělí 24. 3. 2014 od 13:00 v kavárně NONAZapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný