Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 26.1.2014 PDF Tisk Email
Středa, 19 Únor 2014 12:16
Počet zobrazení : 2099

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v Anenském areálu

26. 1. 2014 v 15:00Přítomni: Z. Prokeš, J. Pokorný, J. Slavický, A. Pešková, I. Vejsada

Omluveni: K. Littera, P. Plšek, H. Vláčilová, L. Schneiderová, R. Vašek, V . Nečas

Nepřítomni: J. KodetBurza 2014

 • Za omluvenou H. Vláčilovou vedla dámský trénink paní L. Serjožnika
 • Letošní účast se konala v malém počtu, včetně studentů TK Brno a TKHMP
 • Na příští ročník zaslat dřív oznámení o konání ( J. Pokorný)Balet 2014 – Inscenační soutěž

 • Dne 18. 2. proběhne 2. kolo grantového řízení MK. Po tomto termínu, kde bude vyjasněn příspěvek grantu, dojde k oficiálnímu vyhlášení soutěže

 

Název organizace – „Sdružení“

 • Dnem účinností NOZ od 1. 1. 2014 se budou občanská sdružení považovat za SPOLKY dle nového občanského zákoníku
 • Do 1. 1. 2017 mají právnické osoby povinnost přizpůsobit svou společenskou smlouvu

 

Různé

 • Z. Prokeš informoval o jednání Správní rady JAMU o akreditaci pedagogů – splnění kritérií
 • Dořešit příspěvky a rozeslání dopisů členům TS – (L. Schneiderová)
 • 9. 12. 2013 proběhla v Divadelním ústavu Taneční konference ve spolupráci TS, Vize tance a Divadelního ústavu. Konference byla rozdělena do tří bloků – prezentace mapující vývoj tance, nonverbálního divadla a nového cirkusu. Dále téma vzdělávání a praxe, zástupci VŠ se zaměřili na výuku pohybového divadla a tance a poslední blok Tanec a pohyb. divadlo v podnikatelské činnosti. Konference ukázala na nesourodost názorů v daných tématech
 • Na další schůze pozvat zástupce Vize tance
 • S příchodem nové vlády obnovit komunkaci s MPSV a MK
Příští schůze se bude konat v úterý 25. 2. 2014 od 12:30 v kavárně NONA na Nové scéně

 

Zapsal: J. Pokorný