Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Soutěžní přehlídka baletních inscenací ČR PDF Tisk Email
Pátek, 04 Duben 2014 20:14
Počet zobrazení : 2380
SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA BALETNÍCH INSCENACÍ ČESKÉ REPUBLIKY - PODMÍNKY


Taneční sdružení ČR ustanovuje tyto podmínky pro rok 2014:
 
Článek I.
1/ Soutěže se mohou zúčastnit baletní soubory působící v divadlech, nezávislé a jiné
profesionální taneční soubory v České republice.
2/ Do soutěže mohou být přihlášeny inscenace ne starší 3 let, jejichž premiéry se
uskutečnily nebo uskuteční mezi 1. 1. 2012 a 31. 12. 2014.
3/ Soutěže se mohou zúčastnit soubory s inscenacemi celovečerních, krátkometrážních i
komorních baletů.
4/ Soutěže se mohou zúčastnit jen ty soubory, které pošlou řádně vyplněnou přihlášku
a potvrzení o zaplacení účastnického poplatku Tanečnímu sdružení ČR do 30.4.2014.
Porota bude posuzovat přihlášené inscenace od data přijetí přihlášek do 31. 12. 2014.
5/ Soutěž končí slavnostním představením a předáním cen (prémií).
Článek II.
1/ Přihláška musí obsahovat:
a) název souboru a jeho adresu,
b) název inscenace, jména autorů a inscenátorů,
c) stručnou charakteristiku soutěžního díla,
d) počet interpretů,
e) duratu (čas) inscenace,
f) fotografii soutěžního díla,
g) hrací termíny přihlášených inscenací
h) přihlášky musí být zaslány poštou a zároveň e-mailem na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
J. Pokorný, DJKT, Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň
ch) potvrzení o zaplacení účastnického poplatku, který činí 1.500,-Kč při jedné
přihlášené inscenaci; za každou další je poplatek 500,-Kč.
Bankovní spojení: KB č.ú.7934201/0100
2/ Taneční sdružení ČR potvrdí příjem přihlášky a podá další informace na adresu
souboru.
Článek III.
1/ Inscenace přihlášené k účasti hodnotí porota, která je minimálně 5 členná,
maximálně 9 členná, je složená z profesionálních tanečních a hudebních umělců,
teoretiků, kritiků, choreografů, event. umělců dalších profesí.
Předsedu a ostatní členy poroty jmenuje Taneční sdružení ČR na návrh přípravného
výboru soutěže.
2/ Práce poroty je honorována podle dohody.
3/ Práci poroty organizačně zajišťuje tajemník jmenovaný a financovaný Tanečním
sdružením ČR.
4/ Porota provede hodnocení přihlášených představení, které jsou všichni její členové
povinni podat písemně a rozhodne tajným hlasováním o Hlavní ceně a dalších
oceněních do 30 dnů po skončení kalendářního roku soutěže.
Článek IV.
1/ Nejlepší inscenace bude oceněna Hlavní cenou Přehlídky - diplomem
s prémií
Představení oceněné Hlavní cenou se uskuteční v následujícím roce v místě
dohodnutém pořadateli nebo v rámci některé významné kulturní akce. Soubor, který
byl oceněn Hlavní cenou zabezpečí propagační materiál ve stanoveném počtu a lhůtě
a dodá všechny potřebné údaje o inscenaci (počet účinkujících, způsob dopravy,
nároky na ubytování, technické požadavky apod.).
2/ Další ocenění - diplom s prémií - bude uděleno:
a) za nejlepší choreografii
b) za nejlepší sólistický výkon
c) za nejlepší kolektivní výkon
Další pozoruhodné výkony mohou být oceněny čestným uznáním-diplomem.
3/ Porota má právo některé prémie neudělit, event. prémie rozdělit nebo zdvojit v rámci
stanovených finančních prostředků pro ocenění.
4/ Činnost poroty končí vyhlášením výsledků.

 
Kontakt:
J. Pokorný, DJKT, Smetanovy sady 16, 301 00 Plzeň, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,  +420 724 602 763, bank. spojení: KB, číslo účtu: 7934201/0100