Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 25.3.2013 PDF Tisk Email
Sobota, 04 Květen 2013 20:32
Počet zobrazení : 2461

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v kavárně NONA

25. 3. 2013 v 13:00
Přítomni: Z. Prokeš, J. Pokorný, A. Pešková, R. Vašek, H. Vláčilová, I. Vejsada, V. Nečas,J. Kodet, K. Littera, L. Schneiderová, P. Plšek

Omluveni: J. SlavickýChoreografická soutěž 2013

 • Dosud není známa přesná částka, jakou získá v rámci grantu MK ČR. Mělo by to být minimálně 100 000 Kč, maximálně 150 000 Kč. Dále soutěž podpoří Český literární fond 20 000 Kč, Nadace Život umělce 20 000, firma Grishko, město Plzeň a snad Plzeňský kraj. K zajištění soutěže je potřeba mít alespoň 250 000 Kč
 • Bylo schváleno toto složení poroty: L. Vaculík, A. Egerházi, V. Kuneš, V. Janeček a K. Dedková
 • Harmonogram: v květnu musí být soutěž vyhlášena, v září by mělo proběhnout první kolo (na základě videonahrávek), koncem října dostanou soutěžící na výběr tři skladby pro povinnou choreografii
 • J. Pokorný všem členům výboru co nejdříve pošle aktualizované propozice soutěže
 • Do příští schůze bude rozhodnuto o skladatelích, na jejichž hudbu vzniknou povinné choreografie. Vzhledem k blížícímu se Roku české hudby zvažováno, že by šlo o české skladatele z různých období

 

Ceny Thálie

 • Debatováno o kritice na adresu Thálie; z řad tanečníků zaznívá, že nemá prestiž
 • V. Nečas oznámil některé změny, které proběhly a proběhnou, aby podpořily vážnost cen. Před několika lety začaly být zveřejňovány širší nominace a nově budou výjezdy komise koordinovány s uměleckými šéfy tak, aby komise především viděla lepší obsazení
 • Se současnou komisí (Nečas, Dedková, Štúrová, Kubicová, Dančenko, Dercsényiová, Horák) bude jezdit R. Vašek, který se od příštího roku stane jejím členem
 • Členové navrhli udělit cenu za celoživotní mistrovství Františku Pokornému (dalším adeptem je Albert Janíček)

 

Inscenační soutěž v roce 2014

 • Je preferována varianta, že se soubory z regionů představí na scénách Národního divadla
 • J. Kodet zjistí volné termíny na scénách Národního divadla v období leden až listopad 2014 (bude potřeba cca 8-10 termínů)
 • J. Pokorný se spojí s L. Šaldovou, aby se informoval na podrobnosti z fungování festivalu Opera a na možnosti spolupráce
 • Pravděpodobný model financování hostování: hostující divadlo dostane honorář, Národní divadlo dostane tržby z prodeje
 • Co nejdříve bude potřeba podat grantovou žádost na Magistrát hl. m. Prahy, uzávěrka by měla být už v dubnu 2013 – je třeba zjistit

 

Různé

 • J. Tázlarová nedostala dotaci na další fungování taneční konzervatoře a do budoucna patrně dojde ke sloučení konzervatoře s obchodní školou v Řepích
 • V Plzni po odchodu Jana Buriana do ND Praha bude patrně vedením pověřen prozatímní ředitel. Klasické výběrové řízení proběhne patrně v roce 2014
 • Situace v ND Brno ohledně nového ředitele a potažmo šéfa baletu je stále nejasná
 • R. Vašek připraví podklady o TS ČR na facebook a spolu s J. Pokorným, případně jiným zástupcem výboru TS ČR vyrazí na přednáškové a propagační výjezdy do regionálních baletů
 • V roce 2013 končí R. Vaškovi členství v grantové komisi MK ČR, výbor TS ČR navrhuje na toto místo Z. ProkešePříští schůze se bude konat v pondělí 6. 5. 2013 od 13:00 v kavárně NONA na Nové scéně

 

Zapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný