Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 7.1.2013 PDF Tisk Email
Pátek, 15 Únor 2013 11:41
Počet zobrazení : 2516

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v kavárně NONA

7. 1. 2013 v 13:00
Přítomni: Z. Prokeš, J. Pokorný, L. Schneiderová, A. Pešková, R. Vašek,

H. Vláčilová, P. Plšek, I. Vejsada, K. Littera

Omluveni: J. Kodet, J. Slavický

Nepřítomni: V. Nečas

 

Mezinárodní baletní soutěž 2012

 • Čeká se na konečné vyúčtování, oproti předpokladům byly lepší tržby a podařilo se něco ušetřit

 

Choreografická soutěž 2013

 • V Plzni jsou reálné dva termíny: 1. a 2. 11. nebo 9. a 10. 11. Přítomní se shodli na druhém termínu
 • Soutěž uspěla v prvním kole grantového řízení na MK ČR – získala více než 4 body, což ji řadí mezi projekty, které (takřka) určitě dostanou grant. Druhé kolo, kdy se bude rozhodovat o konkrétních přidělených částkách, proběhne ve druhé polovině února
 • Potvrzen organizační tým: Miroslav Hradil, Richard Ševčík, Kateřina Štruncová, Jiří Pokorný a Zdeněk Prokeš
 • Debatováno o složení poroty. Zatímní návrhy: J. Kodet, L. Vaculík, M. Radačovský, A. Egerházi, V. Kuneš, K. Dedková. Zastoupen by měl být i někdo z okruhu tanečních kritiků nebo teoretiků. Porota by měla mít celkem 5 členů
 • Harmonogram: v květnu musí být soutěž vyhlášena, v září by mělo proběhnout první kolo (na základě videonahrávek), koncem října dostanou soutěžící na výběr tři skladby pro povinnou choreografii
 • Bylo debatováno o propozicích soutěže a navrženy změny, především: povinná choreografie musí být vytvořena pro 2-4 tanečníky; choreografie zaslaná na předvýběr musí být natočena na statickou kameru, bez speciálního osvětlení a nejlépe na sále
 • J. Pokorný zjistí, jaké jsou technické možnosti v Komorním divadle, aby s nimi byli včas seznámeni soutěžící; dále je třeba jasně definovat, na jakých nosičích, případně v jakém formátu musí být odevzdány videonahrávky pro předvýběr a v jakém formátu a kvalitě musí být hudební nahrávky pro vlastní finále soutěže (např. na odevzdaném nosiči musí být pouze nahrávka k soutěžní choreografii)
 • Po zkušenosti z minulého ročníku je nutné apelovat na účast studentů HAMU (je třeba kvůli tomu kontaktovat V. Janečka)
 • Oceněné choreografie nenaplní závěrečný galavečer, a tak je potřeba zajistit další hosty (např. Bohemia Balet, někdo další?)

 

Burza mladých tanečníků 2013

 • Proběhne 27. 1.
 • Informace o burze byla připravena a rozeslána v českém a anglickém jazyce
 • Tréninky povedou H. Vláčilová a J. Slavický
 • Z. Prokeš zajistí (osloví) korepetitorku
 • Musí být pozváni šéfové, J. Pokorný všechny ještě obvolá

 

Web, propagace a komunikace TS ČR

 • Správa webových stránek TS ČR -  J. Pokorný domluví předání správy stránek M. Hradilovi. Prvním úkolem bude pravidelné uvádění aktuálního přehledu výročí na stránkách
 • L. Schneiderová udělala podrobný soupis kontaktů členů výboru TS ČR a chystá se k založení facebookového profilu

 

Různé

 • R. Vašek informoval o novinkách v Jednotě hudebního divadla po loňské valné hromadě. Předsedou byl znovu zvolen J. Herman. Nyní je výbor JHD zaneprázdněn organizací festivalu Opera, ale jeho příští (patrně květnové) jednání by mohli navštívit zástupci TS ČR a probrat společná témata (např. rozličné výdaje na operu a balet ve vícesouborových divadlech, sociální témata aj.)
 • Z. Prokeše kontaktovala J. Bohutínská s nabídkou v oblasti koučinku (absolvovala v této oblasti intenzivní školení) – mohlo by se využít při řešení sociální problematiky u tanečníků
 • Debatováno o užší spolupráci s Hereckou asociací. J. Pokorný osloví předsedu HA J. Hromadu a pozve jej na výbor TS ČR – hlavní témata k řešení: spolupráce při řešení sociální problematiky; změna propozic Cen Thálie. Členové výboru TS ČR pokládají za nefunkční dvoukolový systém Cen Thálie, kdy odborníci v prvním kole pouze nominují, ale závěrečné rozhodnutí dělá kolegium často bez znalosti posuzovaných inscenací, respektive výkonů. Též je potřeba se ptát, zda by nemělo v porotě docházet k častější obměně
 • Přítomní informovali o konkurzech do některých baletních souborů – 16. 2. proběhne v Brně, 17. 2. v Praze a 10. 3. v Plzni. K. Littera informoval o dobrých zkušenostech s upořádám několika kol konkurzů – na základě posledního kola pořádaného až v létě 2012 bylo nakonec přijato nejvíce kvalitních tanečníků
 • Závěrečná obsáhlá debata se vedla kolem financování divadel (a jejich baletních souborů), které jsou zřizovány městy a nad disproporcemi mezi hospodařením baletních a operních souborůPříští schůze se bude konat v pondělí 18. 2. 2013 od 13:00 v kavárně NONA na Nové scéně

 

Zapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný