Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 2.12.2012 PDF Tisk Email
Pátek, 15 Únor 2013 11:39
Počet zobrazení : 2520

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v kavárně NONA

2. 12. 2012 v 15:00Přítomni: Z. Prokeš, J. Pokorný, J. Slavický, L. Schneiderová, A. Pešková, R. Vašek,

H. Vláčilová, P. Plšek, J. Kodet

Omluveni: I. Vejsada, K. Littera

Nepřítomni: V. Nečas

 

Mezinárodní baletní soutěž

 • Z. Prokeš poděkoval všem, kteří pomáhali se zajištěním soutěže, a oznámil, že tento ročník byl poslední, který organizoval
 • Na základě zkušenosti z průběhu soutěže se rozvinula debata o nutnosti přesnějšího definování současné choreografie; někteří byli kvůli staré „současné“ soutěžní choreografii nehodnoceni
 • Opět byl problém se špatnou publicitou, pro příště je nutné pokusit se prosadit do televize – zatím jediný funkční kanál vede přes Gustava Skálu (zprostředkuje J. Pokorný), event. pořad Terra Musica
 • Na základě zkušenosti z průběhu soutěže bude nutné přísněji formulovat propozice a dbát jejich dodržování (týká se termínů přihlášek, dodržování původně nahlášeného repertoáru apod.). Do propozic by měla být dána klauzule o povinnosti oceněného vystoupit na závěrečném galapředstavení
 • Na soutěži nebyla udělena Grand Prix – vyřešilo se rozdělením prémie ve výši 20 000 Kč do jiných cen

 

Choreografická soutěž v roce 2013

 • Grant na MK ČR se bude zřejmě projednávat v prosinci, opět nejistá situace – byl zrušen okruh prioritních akcí MKČR, kam byly soutěžní přehlídky pořádané TS ČR zařazeny
 • J. Pokorný zajistí podání dalších grantových žádostí – 700 let města Plzně, Plzeňský kraj; dále: Český literární fond (snad dá 10 000 Kč), Nadace Život umělce (přislíbeno 20 000 Kč), v jednání opětovná participace firmy Grishko. P. Herinková z města Plzně přislíbila přidělení grantu
 • Návrh organizačního týmu: Mirek Hradil, Richard Ševčík, Kateřina Štruncová, Jiří Pokorný a Zdeněk Prokeš; na příští schůzi by se mělo debatovat o složení poroty
 • Návrh opět propojit soutěž se seminářem
 • Též by se měl upřesnit termín, zatím předběžně sobota a neděle asi v listopadu
 • Do příští schůze by měli členové výboru obdržet propozice minulého ročníku choreografické soutěže; příště by se mělo o propozicích debatovat a následně je vystavit na webové stránky TS ČR

 

Burza mladých tanečníků 2013

 • Proběhne pravděpodobně v některém z nedělních termínů – 20. 1., 27. 1. nebo 3. 2. 2013 – je potřeba zjistit, jestli nějaký termín nekoliduje s jarními prázdninami
 • Informaci o burze je potřeba připravit v českém a anglickém jazyce
 • Musí být pozváni šéfové
 • Musí se definovat technické parametry nahrávek, aby nedocházelo ke kolizím jako minule

 

Web a propagace TS ČR

 • G. Genzerová je ochotna dál spravovat webové stránky TS ČR. Eventuelně může zajišťovat M. Hradil z Plzně
 • Propagační akce TS ČR v jednotlivých souborech by mohly odstartovat v březnu 2013 – R. Vašek by prezentoval závěry průzkumu a někdo další z výboru TS ČR by představil činnost TS ČR. Byla by žádoucí účast nejen vedení souboru, ale i divadla, případně zřizovatele (města). Též debatováno o struktuře rozpočtu ve vícesouborových divadlech (zejména financování baletu v porovnání s operou – srovnání nákladů na operní a baletní inscenace v různých divadlech). Zástupci souborů by měli sdělit, jak se bude v jejich divadlech v roce 2013 krátit, aby byla k dispozici přesná čísla, s nimiž by se dále pracovalo
 • Měl by vzniknout facebookový profil TS ČR

 

Různé

 • R. Vašek zjistí obsah a závěry valné hromady Jednoty hudebního divadla a společná témata pro možnou spolupráci s TS ČR
 • L. Schneiderová začne spravovat členskou základnu a žádá členy výboru o poskytnutí kontaktních údajů
 • Debatováno o praktických aspektech výměny zahraničních tanečních pedagogů, hradily by se jen režijní náklady, ostatní by bylo v rámci platu u „mateřského divadla“Příští schůze se bude konat v pondělí 7. 1. 2013 od 13:00 v kavárně NONA na Nové scéně

 

Zapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný