Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 31.10.2012 PDF Tisk Email
Pátek, 15 Únor 2013 11:38
Počet zobrazení : 2494

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v kavárně NONA

31. 10. 2012 v 14:30
Mezinárodní baletní soutěž

 • Přihlášeno 66 účastníků v mladší kategorii (minule 52), 26 ve starší kategorii (minule 38) – do kategorie starších nebyl zájem ze Slovenska; celkem se zúčastní tanečníci čtrnácti národností
 • Pokud bude u některého soutěžícího změna, musí odevzdat novou přihlášku
 • Programem soutěže bude na pódiu provázet Helena Bartlová
 • Diskutováno o možnosti rozborových seminářů, nakonec zamítnuto, protože by bylo při množství účastníků velmi náročné pro porotce
 • Konečné složení poroty: I. Liška, V. Medveděv, T. Podařilová, M. Radačovský a C. Atanassoff
 • Ministryně kultury přijala záštitu nad soutěží; bude oslovena, aby napsala úvodní slovo do programu
 • Na soutěži by chtěli formou udělení ceny participovat V. Medveděv a S. Fečo

 

Choreografická soutěž v roce 2013

 • Grant na MK ČR se bude zřejmě projednávat v prosinci, opět nejistá situace – hrozí zrušení okruhu prioritních akcí MKČR, kam jsou nyní soutěžní přehlídky pořádané TS ČR zařazeny
 • J. Pokorný zajistí podání dalších grantových žádostí
 • Diskutováno o speciální ceně za nejlepší choreografii. Oceněné choreografii nebo choreografovi by mohlo být nabídnuto uvedení na profesionální baletní scéně (bylo by motivací). Závěr diskuse: nemělo by být předem určenou cenou, ale pouze deklarovanou možností pro nejlepší soutěžní choreografie / choreografy

 

Web a propagace TS ČR

 • Mohly by se uskutečnit propagační akce TS ČR v jednotlivých souborech – např. R. Vašek by prezentoval závěry průzkumu a někdo další z výboru TS ČR by představil činnost TS ČR. Byla by žádoucí účast nejen vedení souboru, ale i divadla, případně zřizovatele (města)
 • Měl by vzniknout facebookový profil TS ČR; R. Vašek připraví stručné podklady
 • Informováno o dalších možnostech propagace pro baletní soubory, školy a další subjekty: např. nový portál Czech Dance Info, kde jsou publikovány zásadní texty v ČJ, ale také v překladu do AJ. Mohly by sem být předávány a překládány zásadní texty, které byly původně publikovány na webu TS ČR

 

Různé

 • J. Slavický informoval o semináři na téma taneční pedagogika jako živnost volná nebo vázaná (pořádáno v rámci festivalu 4+4 dny v pohybu) – vzdělání pro tuto činnost je možné si doplnit na HAMU, shoda na tom, že by měla být taneční pedagogika živností vázanou. Dále na semináři jednáno o případném vzniku taneční komory – záměr zatím nemá konkrétní obrysy
 • Z. Prokeš informoval, že Unie zaměstnavatelských svazů získala grant na vytváření evropské sítě pro transition v oblasti performing arts
 • Diskutováno o možnosti podat grantovou žádost na jiné projekty TS ČR, např. na burzu
 • Z. Prokeš informoval, že 8. 11. se v IDU uskuteční diskuse na téma možnosti podpory kultury na léta 2014-2020
 • R. Vašek informoval, že 10. 11. se v IDU uskuteční valná hromada Jednoty hudebního divadla (obdoba TS ČR) s tím, že v případě zájmu se lze zúčastnit a debatovat na téma společných priorit JHD a TS ČR
 • V. Nečas informoval o VH Asociace profesionálních divadel, kde byly projednávány otázky opětovného vzniku Divadelního zákona a špatné funkčnosti Programu podpory profesionálních divadel na MKČR, který je oproti původním předpokladům dlouhodobě podfinancován
 • A. Pešková vnesla téma nízké publicistické úrovně v regionálním tisku, debatováno o účelnosti seminářů psaní o tanci pro novináře
 • L. Schneiderová vnesla téma možnosti výměny zahraničních tanečních pedagogů mezi soubory; je ale potřeba dořešit placení jejich cestovného a ubytování

 

Příští schůze se bude konat v neděli 2. 12. od 15:00 v kavárně NONA na Nové scéně (před galakoncertem Mezinárodní baletní soutěže)

 

Zapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný