Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady ATU ČR 16. 6. 2019 PDF Tisk Email
Středa, 03 Červenec 2019 06:48
Počet zobrazení : 453

Zápis z ustavující schůze rady Asociace tanečních umělců ČR

ND Praha, 16. 6. 2019

 

Přítomni: Zdeněk Prokeš, Pavel Knolle (LM), Antonín Schneider (TCP), Linda Svidró, Jaroslav Slavický (TKhmP), Martin Rypan (ND), Martin Kolda, Lucie Hayashi.

 

Nově zvolená rada zasedla ihned po skončení mimořádné valné hromady, aby si zvolila své správní orgány do jednotlivých funkcí.

 

Do jednotlivých funkcí byli navrženi, kandidaturu přijali a byli jednohlasně odhlasováni:

Předsedkyně správní rady: Linda Svidró

Místopředseda správní rady: Pavel Knolle

Zapisovatelka: Lucie Hayashi

Revizor: Martin Kolda

 

Pro rok 2019 vytyčeny tyto cíle:

- medializovat změnu – názvu, loga, rady, stanov – ve prospěch oboru

- zvětšit objem členů

- získat finanční prostředky na činnost

- rozdělit kompetence i povinnosti členů rady rovnoměrněji a efektněji

- hladce uspořádat inscenační soutěž a začít organizovat další aktivity na rok 2020: konference, semináře, baletní soutěž aj.

 

1. Právní subjektivita a změny identity

- je nutné zažádat o změnu stanov a názvu (Prokeš, Svidró)

- zvážit změnu sídla / korespondenční adresy

- je nutné zakoupit novou doménu a převést stávající web na ni (Kolda, Hayashi)

- je nutné změnit logo – kalkulace 3000Kč, zajistí Kolda a zašle návrhy Radě – Rada se shodla že chce jen využít písmena zkratky a jednu variantu s celým názvem

- změnu loga poté promítnout do propagačních materiálů (Prokeš), webu (Hayashi), ad.

- sepsat TZ o transformaci TSČR na ATUČR a rozeslat důležitým orgánům (Hayashi, Prokeš)

 

2. Kolektivní členství

- obeslat zájemce o kolektivní členství a urgovat příspěvek (Prokeš)

- oslovit další potenciální zájemce o kolektivní členství (Svidró, Schneider)

- vytvořit jasnou koncepci benefitů pro kolektivní členy (semináře, konference, edukativní funkce, atd.) a distribuovat členům

- oslovit další potenciální zájemce o individuální členství (Kolda)

 

3. Inscenační přehlídka

- v běhu, uzavírá se seznam přihlášených, do konce června zašle Prokeš radě a hodnotitelům harmonogram

- možnost hostování vítězné inscenace – v ND? jinde? v jednání (Rypan, Prokeš)

 

4. Žádost o dotace na činnost v roce 2020

- na MKČR můžeme podat tři žádosti, zkusíme to, týmy dodají návrh grantu do 20. 8. k připomínkám Radě

a) Interpretační soutěž 2020

- grant na MHMP nepodán, bude podán grant na Plzeň (Prokeš) a MKČR 9/2019 (Prokeš, Svidró)

b) Pořádání Konference – dle nových stanov, na aktuální témata

- zkusíme MKČR a SFK, témata např. vzdělávání – schůzka s řediteli konzervatoří a VŠ (Hayashi, Knolle)

c) Pořádání nějakého semináře

- připraví Slavický a Schneider, na MKČR

 

5. Další schůze rady: 27. 8. 2019 v 15h v Nona Café (rezervuje Svidró) 

 

Zapsala: Lucie Hayashi

Kontrolu provedla: Linda Svidró V Praze 25. 6. 2019

 

Příloha: Prezenční listina z ustavující schůze Rady 16. 6. 2019 – 1 list