Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady 11. 5. 2018 PDF Tisk Email
Pátek, 12 Říjen 2018 20:16
Počet zobrazení : 662

Zápis ze schůze Rady TSČR 11. 5. 2018 v 13:30 v kavárně Nona

 

Přítomni: Lucie Hayashi, Zdeněk Prokeš, Antonín Schneider, Roman Vašek, Linda Svidró, Lukáš Slavický

Omluveni: Jaroslav Slavický, Lenka Dřímalová, Jiří Pokorný

 

1. Situace Pražského komorního baletu

Proběhlo jednání o PKB na Magistrátu hl. m. Prahy s p. Ciprem; ještě bude jednat kulturní komise Magistrátu – Z. Prokeš a A. Schneider se na toto zasedání objednají (přítomní na Radě TSČR odhlasovali pověření k tomuto jednání)

- Ve hře je rekonstrukce Divadla Komedie a výhledově možnost, aby se PKB stalo součástí Městských divadel pražských

- Podle A. Schneidera je 70 % regionů ČR bez přístupu k tanci a baletu a PKB tento nedostatek může kompenzovat; argumentuje potřebou jednoho mobilního tanečního tělesa

- Podle Z. Prokeše není dominantní financování z MKČR reálné a jedinou schůdnou cestou je, že se PKB stane příspěvkovou organizací města Prahy

2. Granty

- A. Schneider opětovně (tak jako takřka při všech předcházejících schůzích Rady TSČR) kritizoval granty MKČR. Nesouhlasí s výsledky pro rok 2018, které podle něj neodrážejí kvalitu a profesionalitu. Tématu se A. Schneider věnoval zhruba čtvrtinu času schůze Rady TSČR. Nové argumenty nezazněly.

- podle Z. Prokeše a L. Hayashi bylo téma už opakovaně probráno; L. Hayashi iniciovala změnu v bodování grantových žádostí na MKČR, aby byla eliminována manipulativní hodnocení škrtnutím nejvyššího a nejnižšího bodového hodnocení

3. Opera Plus

- Kvůli nedostatečné grantové podpoře ze strany Ministerstva kultury ČR bylo ukončeno fungování portálu Opera Plus. Přítomní to vnímají jako velký problém, protože Opera Plus publikovala řadu kvalitních článků o tanci a baletu. Přítomní se shodli, že bude dobré zaslat ministrovi otevřený dopis a v něm apelovat, aby byly hledány možnosti, jak obnovit portál Opera Plus

- L. Hayashi informovala, že vytvoření otevřeného dopisu iniciovala už Jana Návratová, která jej připravuje se zástupci oborových časopisů. R. Vašek se spojí s J. Návratovou a navrhne koordinaci společného dopisu, jehož signatáři by byli zástupci Tanečního sdružení ČR, portálu Taneční aktuality a časopisu Taneční zóna.

4. Ceny Thálie

- R. Vašek informoval o kritické situaci Cen Thálie. Protože není generální sponzor, jsou Ceny Thálie ve finanční nouzi. Výjezdy porot byly pozastaveny – zatím do září 2018. V této souvislosti R. Vašek poděkoval L. Slavickému, který zajistil odvoz porotců Thálie na představení Klíče odnikud

- Zvažuje se zásadní proměna propozic Cen Thálie (např. že by výkony nominovali zástupci souborů, nebo by se výkony posuzovaly jen na základě DVD). Všechny tyto možnosti jsou podle R. Vaška nešťastné, protože taneční výkon je potřeba posuzovat naživo v autentickém prostředí a v případě, že by nominace navrhovali zástupci souborů, mohla by být ohrožena nezávislost a do nominací se promítnout osobní sympatie a antipatie

5. Interpretační soutěž

- Mezinárodní baletní soutěž se uskuteční v Plzni 6.-9. 12. 2018

- Na MKČR bylo požadováno 600 000 Kč, avšak nakonec byla odsouhlasena dotace jen 250 000 Kč. Město Plzeň schválilo dotaci 80 000 Kč. Kvůli nízké dotaci MKČR je potřeba hledat další významné zdroje

6. Nadační fond pro taneční kariéru

- Opět se chystá série benefičních představení pro NFTK. První se uskuteční 1. 8. v Českém Krumlově (Valmont), další divadla by se mohla ideálně zapojit v listopadu a prosinci 2018 (při koncentraci představení by se lépe propagovalo). Nakonec se zapojí i Ostrava (přislíbil ředitel Nekvasil)

7. Nové stanovy TSČR a kolektivní členství

- Z. Prokeš předložil návrh nových stanov TSČR, do nichž je začleněna možnost kolektivního členství. Nad návrhem se vedla podrobná debata. Další korekcí stanov byl pověřen R. Vašek

Příští schůze Rady TSČR bude 26. června ve 13,30 hodin v kavárně Nona.

 

Zapsal: RV

Schválil: ZP