Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady 9.1.2018 PDF Tisk Email
Sobota, 19 Květen 2018 19:28
Počet zobrazení : 740

Zápis ze schůze Rady TSČR 9. 1. 2018 v 13:30 v kavárně Nona

 

Přítomni: Lucie Hayashi, Zdeněk Prokeš, Antonín Schneider, Jaroslav Slavický, Lenka Dřímalová

Omluveni: Linda Svidró, Lukáš Slavický, Jiří Pokorný

 

Info předsedy o jednáních

Info o jednáních předsedy od poslední schůze - MKČR, APD ČR, Kulatý stůl profesních organizací a odborů v kultuře - požadavky pro nové vedené MKČR (rozpočty)

Otázka kooptací do Rady (po rezignaci Aleny Peškové a Romana Vaška na členství v Radě TSČR) padlo rozhodnutí počkat až na mimořádnou VH (v souvislosti se změnou Stanov – kolektivní členství). Oslovení zástupců Brna zatím bez výsledku (Littera i Přibyl odmítli pro časové zaneprázdnění).

Interpretační soutěž

Mezinárodní baletní soutěž se uskuteční v Plzni 6.-9. 12. 2018

Byly podány grantové žádosti na město Plzeň, MKČR a ještě bude podána žádost na Plzeňský kraj

Prokeš připraví do příště Stanovy

Je potřeba ještě získat sponzora, aby bylo z čeho hradit ceny (nelze financovat z grantů)

- Uvažovaná choreografická soutěž v Ostravě nebude. - Inscenační soutěž budev r. 2019 , ale bude lze přihlásit díla z období 2016-2019

 

Zástupci TSČR v komisích a dalších důležitých orgánech

- Po rezignaci J. Slavického na členství v grantové komisi zahr. odboru MKČR přijala místo L. Hayashi

 

Problematická situace ve vybraných souborech

- Laterna magika: A. Schneider se sešel s J. Burianem a podal o té schůzce info. Důležité je, že se počítá s premiérou k výročí v prosinci 2018 a v následující sezoně 2019/2020 (bude opět open call). Žádný z kandidátů nemá na šéfa…, neví se kdy bude rekonstrukce NS, … zbavit se pozlátka turistické atrakce… autorské projekty… počká se jak se P. Knollemu povede Zahrada 20.12.

- Ústí nad Labem: Akce „Ústecké divadlo na mapě českého divadla“ Hraničář zrušil.


Grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl.m. Prahy

- A. Schneider opětovně kritizoval grantová řízení na MKČR a Magistrátu hl. m. Prahy. Domnívá se, že v grantových komisích zasedají částečně nekompetentní lidé a že jsou podporovány nekvalitní projekty, zatímco kvalitní projekty podporu nedostávají nebo dostávají podporu jen minimální. A. Schneider se s Z. Prokešem objednají u pana Cipra na Magistrátu hl. m. Prahy (granty a PKB).

Různé

- Z. Prokeš připravuje setkání šéfů baletních souborů ČR na 22. 1.

- Z. Prokeš info o akcích Nadačního fondu pro taneční kariéru. V tomto roce bude také „Vstupenka, která pomáhá českému tanci“, info baletním souborům. L. Dřímalová se bude snažit to prosadit u vedení NDM. A. Schneider: proč jen balet, když pak bude fond dostupný pro všechny pohybové profesionály? Dotovaná vstupenka i na představeních nového cirkusu apod. Prokeš osloví Y. Kreuzmanovou (Ponec, Tanec Praha) - Z. Prokeš informoval o jednáních vedoucích ke speciálnímu spoření pro tanečníky. Ministerstvo financí je řešení nakloněno, bude však potřeba změnit legislativu ohledně daní (ne až v 60 letech, ale chceme výjimku)

- Z. Prokeš informoval, že MPSV mění platové tarify: ruší se tarify T9 – na T10 a pak snad nárust i zbytku, sólisti v T13 – platí pro členy orchestru, pěveckých sborů a sborů, divadla na to nemají.Příští schůze Rady TSČR bude 21. února 2018 ve 13,30 hodin v kavárně Nona.

 

Zapsal: ZP za účinné pomoci LH

Schválil: