Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Zápis ze schůze rady 30. 3. 2017 PDF Tisk Email
Sobota, 21 Říjen 2017 19:33
Počet zobrazení : 982

Zápis ze schůze Rady TSČR 30. 3. 2017 ve 14h v kavárně Nona

 

Přítomni: Lucie Hayashi, Jaroslav Slavický, Linda Svidró, Jiří Pokorný, Zdeněk Prokeš, Antonín Schneider, Roman Vašek

Nepřítomni / omluveni: Alena Pešková, Lukáš Slavický, Lenka Dřímalová

1. Rozdělení úkolů práce Rady

a) rozšíření členské základny

- stávající členy obeslat se zprávou z valné hromady (L. Svidró) a nabídnout prodloužení členství a zaplacení příspěvku na rok 2017 (mail pomůže sepsat R. Vašek) – úkol trvá

- zaslat emailem zprávu o jednání z valné hromady také potenciálním zájemcům (L. Svidró, pomůže R. Vašek) – všem uměleckým šéfům baletních souborů, všem šéfům vícesouborových divadel, všem ředitelům konzervatoří, vedoucím tanečních oddělení na HAMU, JAMU

 

b) rozšíření povědomosti o činnosti TSČR

- aktualizace webových stránek (doplnit zprávu z valné hromady, zprávu o hospodaření, seznam členů), se správou webových stránek pomůže L. Hayashi – spojí se s M. Hradilem

- napsat grant na inovace a restrukturalizaci webových stránek? jako na konkrétní projekt? na Státní fond kultury?

- aktualizace a oživení facebookových stránek (L. Svidró + L. Hayashi) – začalo dobře fungovat, úkol splněn

- vkládat zprávy o jednání Rady a umožnit čtenářům možnost komentářů

- finalizace letáčku TSČR (R. Vašek pošle aktualizované podklady, Z. Prokeš dotáhne k tisku: grafické zpracování, tisk v Brně)

c) chod TSČR

- je nutné ověřit, zda musí TSČR odevzdat daňové přiznání za rok 2016 (J. Pokorný, Z. Prokeš)

- je nutné zapsat změnu předsedy TSČR (jak udělat zjistí J. Pokorný)

Inscenační soutěž

- Projekt byl vyřazen z žádostí o grant MKČR, protože nebyl předložen včas

- bez grantu se nedá realizovat; o grant se nedá žádat, dokud nebude mít TSČR všechny své dokumenty v pořádku (např. oficiálně zapsaného nového předsedu) – je potřeba urychleně řešit, aby se mohla soutěž uskutečnit alespoň v průběhu podzimu 2017

- Změna systému a propozic soutěží, pořádaných TSČR, byla projednána a finalizována Výborem TSČR na podzim 2016

Problematická situace ve vybraných souborech

- Ostrava: v Ostravě dojde k navýšení o 8 tanečníků. Nebyl však vyřešen problém se smlouvami na dobu neurčitou a staršími tanečníky, které nelze uplatnit v repertoáru; proti Lence Dřímalové aktuálně vedena nová negativní kampaň; zástupci TSČR stále připraveni napomáhat zlepšování situace

- Laterna magika: je vypsáno výběrové řízení na uměleckého vedoucího, jeho pravomoci jsou však nejasné a není jasná idea, co s Laternou magikou do budoucna; A. Schneider chce na toto téma vstoupit do diskuse s J. Burianem; R. Vašek po vzoru opery zkusí připravit kulatý stůl pro Divadelní noviny, který se bude zabývat baletem v Národním divadle (hlavní balet, Laterna magika, operní balety) – již domluveno s Josefem Hermanem

- Ústí nad Labem: situace stále špatná, ale zevnitř souboru není cítit žádnou aktivitu

- Pražský komorní balet: debata, jak má být financován – v klasickém grantovém řízení MKČR nebývá úspěšný a ani objem prostředků, které zde může získat, není vzhledem k provozu dostatečný. A. Schneider apeloval na kvalitu značky PKB, kterou je potřeba podpořit, a na regionální záběr souboru. R. Vašek a Z. Prokeš argumentují tím, že je potřeba hledět zejména na současnou kvalitu, která není dobrá. PKB žádají o podporu z Programu na podporu profesionálních divadel, nesplňují však podmínku stálých zaměstnanců, a tak žádají o výjimku. Podle Z. Prokeše by dávalo smysl ukotvení souboru jako příspěvkovky města Prahy

Příští schůze výboru TSČR se uskuteční ve čtvrtek 27. 4. Od 14:00 v kavárně NONA

 

Zapsal: RV

Schválil: ZP