Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Zápis ze schůze rady 30. 11. 2016 PDF Tisk Email
Sobota, 21 Říjen 2017 19:32
Počet zobrazení : 1049

Zápis ze schůze Rady TSČR 30. 11. 2016 v 11h v kavárně Nona

 

Přítomni: Lenka Dřímalová, Lucie Hayashi, Alena Pešková, Linda Svidró, Jiří Pokorný, Zdeněk Prokeš, Antonín Schneider, Roman Vašek

Jako host přítomen: Jan Kodet

Omluveni: Lukáš Slavický, Jaroslav Slavický

 

1. Rozdělení úkolů práce Rady

 

a) rozšíření členské základny

- stávající členy obeslat se zprávou z valné hromady (L. Svidró) a nabídnout prodloužení členství a zaplacení příspěvku na rok 2017 (mail pomůže sepsat R. Vašek)

- původní členy, na které nejsou emailové adresy, neobesílat dopisy, ale zkusit vyhledat na google nebo facebooku a získat emailový kontakt

- zaslat emailem zprávu o jednání z valné hromady také potenciálním zájemcům (L. Svidró) – všem uměleckým šéfům baletních souborů, všem šéfům vícesouborových divadel, všem ředitelům konzervatoří, vedoucím tanečních oddělení na HAMU, JAMU

 

b) rozšíření povědomosti o činnosti TSČR

- aktualizace webových stránek (doplnit zprávu z valné hromady, zprávu o hospodaření, seznam členů), se správou webových stránek pomůže L. Hayashi – spojí se s M. Hradilem

- napsat grant na inovace a restrukturalizaci webových stránek? jako na konkrétní projekt? na Státní fond kultury?

 

- aktualizace a oživení facebookových stránek (L. Svidró + L. Hayashi) – přebírání info z fb stránek divadel? Propojit s aktivitou A. Zvonaře (fb Balet), F. Veverky, medailonky Tanečních aktualit apod.? najít další dobrovolníky z řad členů? oslovit členy, zda nechtějí pomoci?

- vkládat zprávy o jednání Rady a umožnit čtenářům možnost komentářů

 

- finalizace letáčku TSČR

c) zvýšení autority TSČR a vyjádření ochoty se postavit jako organizace za vedoucí pracovníky

- schůzka na MKČR (Kalistová) ?

- zorganizovat schůzku uměleckých šéfů baletů ohledně problematické situace v Ostravě, v Ústí

(Z. Prokeš, A. Schneider), jako orgán argumentovat u šéfů případně příslušných zřizovatelů

- zorganizovat schůzku šéfů konzervatoří ohledně problematiky nechuti studentů a absolventů TK vykonávat taneční profesi (Z. Prokeš, A. Schneider)

- zmapovat problematickou situaci na tanečních oborech ZUŠ, aprobace pedagogů apod. (J. Slavický, A. Schneider, R. Vašek)

 

d) pokračovat v mapování a sběru statistických údajů ve spolupráci s IDU (R. Vašek)

e) zlepšení finanční situace spolku

- nyní v pokladně přibližně 30 000Kč

- podat grant na MKČR na projekt Insc. soutěže Balet, podat totéž na SFK (do formuláře SFK přeskládá L. Hayashi , podklady zašle J. Pokorný)

- žádat také Nadaci život umělce

 

f) zapsání do registru spolků

- urychleně zapracovat do zápisu z Valné hromady zprávu o hospodaření a revizní zprávu (J. Pokorný)

-urychleně učinit kroky k zapsání TSČR do registru spolků (J. Pokorný)

 

2. Volba orgánů – předsedy, místopředsedy, revizora

- Roman Vašek navrhl, aby funkce předsedy byla alespoň symbolicky odměňována

- Zdeněk Prokeš namítnul, že TSČR nedokáže odměnit předsedu adekvátně k odvedené práci, a tudíž symbolická odměna nemá žádný smysl, funkce je potřeba dělat opravdu dobrovolně.

- Jiří Pokorný poděkoval za důvěru a vyjádřil obavu ve schopnosti pokračovat ve funkci vzhledem k rostoucí náročnosti práce v DJKT a navrhl, aby se pozice předsedy opět ujal Zdeněk Prokeš

- Zdeněk Prokeš prohlásil, že z 26 let fungování TSČR stál v čele 18 let a tudíž by rád přenechal někomu mladšímu a navrhl Lucii Hayashi.

- Lucie Hayashi se omluvila, že z kapacitních a rodinných důvodů nemůže úřad přijmout a navrhla Romana Vaška.

- Roman Vašek se omluvil, že na funkci již nemá kapacitu a že by byl Zdeněk Prokeš ideálním představitelem, vzhledem k nižšímu objemu práce a míře zkušeností.

- po naléhání rady Zdeněk Prokeš kandidaturu na funkci předsedy přijal a byl jednohlasně zvolen.

- Předseda dále navrhl jako místopředsedu Romana Vaška, který s kandidaturou souhlasil a byl jednohlasně zvolen.

- Jako revizora doporučil Zdeněk Prokeš jmenovat Antonína Schneidera, který kandidaturu potvrdil a byl jednohlasně zvolen.

 

3. Agenda

 

a) Ins. soutěž Balet

– podaný grant na MKČR s žádostí o 150000Kč, podaný grant na Státní fond kultury (J. Pokorný, L. Hayashi), žádat na Život umělce

- zápisné 1500,- Kč /inscenaci a 500Kč za každou další zvýšit na 2000Kč + 1000Kč

b) Burza 2017

- bude se konat 8. 1. 2017 v Anenském reálu

 

c) Mezinárodní baletní soutěž

6. - 12. 2018 Nové divadlo – vedení souhlas – potvrdit návrh

 

d) Benefiční předst. Nadačního fondu pro taneční kariéru

- Plzeň 22.1. Freddie

 

e) Studie

- objíždění divadel agenty TSČR a osvěta o existenci TSČR a Nadačního fondu

 

Zapsala: LH

Schválil: RV