Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 4.9.2015 PDF Tisk Email
Úterý, 29 Září 2015 21:10
Počet zobrazení : 1763

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

Kavárna NONA

4. 9. 2015 v 13:00Přítomni: J. Pokorný, Z. Prokeš, J. Slavický, A. Pešková, R. Vašek, H. Vláčilová, L. Schneiderová

Omluveni: P. Plšek, K. Littera, J. Kodet, I. VejsadaBaletní soutěž 2015

 • V Plzni v Novém divadle je stanoven termín soutěže na 19. – 22. 11. 2015
 • Je potvrzena a vyzvednuta záštita od ministra Daniela Hermana
 • Zajištění financování: dotace od MKČR byla navýšena na základě žádosti na 600 000 Kč, Český literární fond přidělil dotaci 15 000 Kč, Nadace Život umělce přidělila dotaci 17 000 Kč. Mikrogrant od města Plzně nebyl navzdory příslibu přidělen (J. Pokorný zjistí důvody)
 • Došlo ke změně v mezinárodní porotě. Bude pracovat ve složení: L. Vaculík, H. Vláčilová, C. Atanassoff, N. Galovičová (předsedkyně) a Lukáš Slavický
 • Je nutné co nejrychleji soutěž vyhlásit!
 • Byly odsouhlaseny úpravy propozic soutěže
 • Kvůli nejistému pokrytí financemi, které lze využít na ceny, budou finanční prémie garantovány jen u hlavních cen
 • Vyhlášení soutěže bude propagováno ve vybraných oborových médiích. R. Vašek pošle do Tanečních aktualit, Tanečních zóny, na Divadlo.cz, Scena.cz, Opera plus a do Divadelních novin. Dále bude zaslána informace do NDi
 • Je potřeba zajistit inspicienta (pan Šmaus) a Helenu Bartlovou, která bude moderátorkou soutěže
 • Gabriela Genzerová opět sestaví a redakčně připraví almanach
 • Pro soutěžící bude připraven trénink, který povede Jaroslav Slavický, případně další pedagogové
 • Adam Zvonař má na starost web soutěže a Facebook

 

Nadační fond pro rozvoj kariéry profesionálních tanečníků (transition centrum)

 • Byly učiněny všechny kroky k založení nadačního fondu. K faktickému založení by mělo dojít v druhé polovině září 2015. Za TSČR jsou členy správní rady Z. Prokeš a R. Vašek
 • V rámci propagační kampaně v jednotlivých baletních souborech by se též mohlo propagovat Taneční sdružení ČR (členství v Tanečním sdružení ČR nebo ve Vizi tance je podmínkou pro čerpání komplexních služeb nadačního fondu)

 

Grantový systém hl. m. Prahy

 • J. Pokorný informoval o grantové komise za tanec. Dva členové – I. Kubicová a P. Tyc – jsou nakonec společnými kandidáty Tanečního sdružení ČR a Vize tanceRůzné

 • L. Schneiderová informovala o svém působení v radě pro udělení Cen Ministerstva kultury.
 • Je potřeba se zamýšlet, kde by v roce 2016 probíhala choreografická soutěž. Mezi návrhy byla Nová scéna v Praze, Nové divadlo v Plzni nebo Divadlo Na Orlí či Divadlo Reduta v Brně. K. Littera zjistí možnosti financování soutěže z grantů v Brně (především zjistí uzávěrky grantových řízení) a možnosti realizace ve dvou uvedených brněnských divadlech
 • Přítomní se usnesli na zvýšení členského příspěvku od roku 2015 na 250 Kč ročně.
 • Z. Prokeš připomněl, že TSČR v roce 2015 slaví 25 let své existence a že by bylo dobré uskutečnit při té příležitosti akce. Mohl by se např. vytvořit propagační materiál, který by prezentoval dosavadní činnost a úspěchy Tanečního sdružení. K dispozici by mohl být na Mezinárodní baletní soutěži
Příští schůze  – 6. 10. 2015 v 13:00 v kavárně NONA.Zapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný