Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 6.5.2015 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 03 Září 2015 17:58
Počet zobrazení : 1808

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

Kavárna NONA

6. 5. 2015 v 13:00
Přítomni: J. Pokorný, Z. Prokeš, J. Slavický, A. Pešková, R. Vašek, H. Vláčilová, L. Schneiderová, I. Vejsada

Omluveni: P. Plšek, K. Littera, J. KodetNadační fond pro rozvoj kariéry profesionálních tanečníků (transition centrum)

 • J. Pokorný informoval o pokračujících přípravách na založení Nadačního fondu pro rozvoj kariéry profesionálních tanečníků. Za TSČR byli do správní rady navrženi Z. Prokeš a R. Vašek, kteří se problematice dlouhodobě věnují

 

Baletní soutěž 2015

 • V Plzni v Novém divadle je stanoven termín soutěže na 19. – 22. 11. 2015 (podařil se zajistit termín čtvrtek – neděle)
 • J. Pokorný bude urgovat záštitu od ministra Daniela Hermana
 • Zajištění financování: byla schválena dotace od MKČR 285 000 Kč, Český literární fond přidělil dotaci 15 000 Kč, Nadace Život umělce přidělila dotaci 17 000 Kč. Přesto získané finance nestačí. J. Pokorný bude žádat o navýšení dotace z MKČR, jedná s městem Plzeň, Plzeňským krajem, Nadací 700 let města Plzně, projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. Též bude jednat o podpoře s firmou Grishko a Stanislavem Buzkem
 • Mezinárodní porota bude pracovat ve složení: L. Vaculík, H. Vláčilová, C. Atanassoff, N. Galovičová a I. Liška (předseda)
 • Je nutné co nejrychleji soutěž vyhlásit!
 • Byla projednána úprava propozic soutěže: ve starší kategorii bude v 1. kole možnost vybrat si z variant 2 variace + moderna nebo pas de deux + moderna. Jinak by měl být povinný repertoár beze změn. J. Pokorný pošle všem aktualizované propozice soutěže
 • Kvůli nejistému pokrytí financemi je potřeba v propozicích zdůraznit, že finanční prémie budou garantovány jen u hlavních cen
 • Přítomní se shodli na úpravě startovného. V juniorské kategorii bude 200 Kč, resp. 10 EURO, v seniorské kategorii 400 Kč, resp. 20 EURO.
 • Soutěž bude potřeba propagovat v zahraničních časopisech. I. Vejsada zjistí za jakých podmínek
 • Už vzniká vizuál soutěže
 • J. Pokorný zjistil možnosti ubytování pro účastníky. Soutěžící budou ubytováni v hotelu Slovan, porotci v hotelu Rous
 • Do příště je potřeba rozhodnout, zda bude pro soutěžící připraven trénink

 

Mezinárodní den tance – oslava

 • Akce společný trénink s přímými vstupy z Prahy, Brna a Ostravy do ČT proběhl úspěšně
 • Do akce se zapojila i řada dalších divadel, nezúčastnil se jen olomoucký balet
 • Příště je potřeba mít kvalitnější PR a na materiálech prezentovat hlavičku TSČR jako partnera akce (obecně je potřeba více se zviditelňovat při podobných akcích)
 • Z návrhů, jak rozšířit aktivity v příštím ročníku oslav MDT: více zapojit regionální taneční školičky, udělat taneční průvod po centru města

 

Grantový systém hl. m. Prahy

 • Z. Prokeš a J. Pokorný se sešli s Františkem Ciprem z Magistrátu hl. m. Prahy, aby bylo TSČR oslovováno při sestavování grantových komisí a v jiných případech, kdy má být zapojena odborná veřejnost
 • Z. Prokeš se následně zúčastnil zasedání ohledně sestavování grantových komisí na Magistrátu hl. m. Prahy

 

Podpora Pražskému komornímu baletu

 • J. Pokorný informoval, že z vedení PKB přišel dopis s žádostí, aby TSČR podpořilo mimořádnou dotaci MKČR Pražskému komornímu baletu. Nad případným dopisem se rozpoutala živá debata
 • Podle I. Vejsady je potřeba, aby TSČR takovýto podporující dopis zaslalo a to zejména vzhledem k významné historii souboru
 • R. Vašek informoval, že se PKB vůbec nepřihlásil do grantového řízení MKČR a varoval před podporou nestandardního financování PKB ze strany MKČR. Dále navrhl, aby si Rada TSČR vyžádala k problematice PKB informace od dvou zástupců TSČR v grantové komisi MKČR, tedy Jana Kodeta a Kateřiny Dedkové
 • V diskusi dále zaznělo, že současná kvalita PKB není dobrá – a že s ohledem na současnou kvalitu by nebyla podpora na místě
 • J. Pokorný navrhne dopis na MKČR, v němž zohlední názory, které zazněly v diskusi (dopis poté opřipomínkují členové Rady TSČR)

 

Různé

 • Je potřeba se zamýšlet, kde by v roce 2016 probíhala choreografická soutěž. Mezi návrhy byla Nová scéna v Praze nebo Divadlo Na Orlí v Brně
 • Z. Prokeš upozornil, že TSČR v roce 2015 slaví 25 let své existence a že by bylo dobré udělat při té příležitosti nějaké akce
 • J. Slavický informoval, že S. Buzek věnoval konzervatoři sošku a že s ním jedná o dotování finanční prémie pro nejlepší studenty
Příští schůze  – 4. 9. 2015 v 13:00 v kavárně NONA.Zapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný