Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 3.3.2015 PDF Tisk Email
Středa, 29 Duben 2015 13:20
Počet zobrazení : 1860

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

Kavárna NONA

3. 3. 2015 v 13:00Přítomni: J. Pokorný, Z. Prokeš, J. Kodet, J. Slavický, A. Pešková, R. Vašek, H. Vláčilová

Omluveni: I. Vejsada, P. Plšek, K. Littera, L. Schneiderová

Hosté: Pavel Knolle (od 13:00), Antonín Schneider (od 14:00)

 

Burza mladých tanečníků

 • proběhla 1. 2. 2015 v Anenském areálu za malé účasti děvčat a jednoho zástupce v mužské části
 • diskuse nad příčinami: příště je potřeba více zdůraznit, že může jít o alternativu ke konkurzům (možná zohlednit už v názvu); bylo by dobré poslat pozvánky s větším předstihem; otázka, zda více nepropagovat v zahraničí

 

Transition centrum (TC)

 • pokračují přípravy k založení Nadačního fondu pro rozvoj kariéry tanečníků za účasti Tanečního sdružení ČR a Vize tance

 

Baletní soutěž 2015

 • V Plzni v Novém divadle je stanoven termín soutěže na 19. – 22. 11. 2015 (podařil se zajistit termín čtvrtek – neděle)
 • J. Pokorný bude urgovat záštitu od ministra Daniela Hermana
 • J. Pokorný podá žádost o grant na Český literární fond (pokusí se zjistit, zda by se nepodařilo domluvit víceletou podporu)
 • Do mezinárodní poroty byli navrženi a osloveni L. Vaculík, N. Novotná, H. Vláčilová, C. Atanassoff. J. Slavický navrhl, že by mělo být v porotě zastoupeno více lidí ze zahraničí – zkusí např. oslovit J. Kyliána, ze Slovenska by se mohla oslovit N. Galovičová, zvážit oslovení I. Lišky aj. Počet porotců a případně zastoupení osobností ze zahraničí bude podmíněno výší grantů

 

Mezinárodní den tance:

 • Pavel Knolle informoval o podobě oslav Mezinárodního dne tance: hlavní akcí bude Mezinárodní den tance s Českou televizí
 • V rámci akce bude probíhat 15:30 až 16:30 společný trénink – budou přímé vstupy z Prahy, Brna a Ostravy. Ostatní divadla se mohou připojit také a domluvit se s regionální pobočkou televize, aby z toho připravila např. reportáž
 • Česká televize bude celou akci s předstihem inzerovat
 • Zatím se nedaří domluvit spolupráce s Vizí tance. Chtělo by to, aby si jednotlivé akce, na nichž se podílí TSČR a Vize tance, vzájemně nekonkurovaly, ale aby na sebe např. navazovaly.
 • Je idea zapojit do celé akce Ondřeje Havelku, který by třeba učil swing (zároveň by bylo upoutávkou na plánovanou premiéru činohry ND)
 • J. Pokorný zjistí (obvolá), co plánují k Mezinárodnímu dni tance v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a jinde
 • V Liberci se např. uskuteční flash mob a slavnostní večerní představení
 • Měla by být k akci založena facebooková stránka
 • Po proběhnutí akce zajistí R. Vašek obeslání vybraných elektronických médií s tiskovou zprávou

 

Grantový systém hl. m. Prahy

 • A. Schneider přišel apelovat na radu TSČR, aby rozporovala grantový systém hl. m. Prahy, který je podle něj nespravedlivý, a v grantových radách (respektive mezi externími hodnotiteli) nejsou podle něj odborníci. Zvláště poukázal na špatné hodnocení a nízkou dotaci pro Pražský komorní balet
 • R. Vašek oponoval a zejména zdůraznil, že většina grantové komise jsou odborníci, i když vidí v grantovém systému hl. m. Prahy některé problémy
 • J. Kodet oponoval zejména v otázce dotace Pražskému komornímu baletu. Podle něj hodnocení a dotace tomto souboru odpovídá skutečné kvalitě souboru
 • Rada TSČR se shodla, že když jsou v komisi dva hlavní zástupci za tanec (kteří nominují další externí hodnotitele) bylo by dobré, aby jeden byl navržen Vizí tance a druhý Tanečním sdružením ČR. TSČR proto pošle na Magistrát hl. m. Prahy požadavek, aby jeden člen komise vzešel z nominace TSČR (patrně by bylo dobré adresovat paní Lapáčkové)

 

Různé

 • Byly vyhlášeny výsledky grantového řízení na MKČR. Na Baletní soutěž 2015 byla navržena dotace 285 000 Kč
 • J. Pokorný zjistil přesnější výklad Zákoníku práce v zaměstnávání tanečníků na dobu určitou/neurčitou. Je potřeba specifikovat v kolektivní smlouvě (přesně definovat, vyjmenovat). J. Pokorný vytvoří dokument inspirovaný praxí v některých divadlech, prokonzultuje s právničkou a pak rozešle všem souborům (bylo by dobré mít mustr, který se bude používat ve všech souborech)
 • Urgence překladů nebo stručných výkladů dvou dokumentů, které se týkají pracovních podmínek tanečníků v Nizozemsku (mají na starost L. Schneiderová a J. Pokorný)
 • Z. Prokeš obdržel dotazník od Kristýny Binkové a rozešle jej všem zástupcům souborů. Průzkum se týká druhé kariéry tanečníků
Příští schůze se bude konat dle domluvy.Zapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný