Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 6.1.2015 PDF Tisk Email
Pátek, 23 Leden 2015 16:00
Počet zobrazení : 2092

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v kavárně NONA

6. 1. 2015 v 13:00Přítomni: J. Pokorný, Z. Prokeš, H. Vláčilová, J. Slavický, R. Vašek

Omluveni: I. Vejsada, A. Pešková, L. Schneiderová, J. Kodet, K. Littera, P. PlšekTransition centrum (TC)

 • 10. 12. 2014 proběhl v IDU pracovní seminář zástupců Tanečního sdružení ČR, Vize tance, zástupců baletních souborů a skupin současného tance. Po diskusi byl mimo jiné formulován profil umělce, který bude moci vstoupit do speciálního spořícího programu, a byly učiněny kroky k založení nadačního fondu. Nadační fond by měl být založen v prvních měsících roku 2015
 • Na Z. Prokeše se obrátila studentka s prosbou o podporu průzkumu k problematice druhé kariéry. Z. Prokeš apeloval na přítomné zástupce baletních souborů. Poté se už ale studentka neozvala
 • Stále nejsou k dispozici dva inspirativní dokumenty z Nizozemska – jednak tamní globální kolektivní smlouva pro tanečníky, a pak přehled benefitů tanečníků v Nizozemském tanečním divadle. Od Z. Prokeše je dostali L. Schneiderová a J. Pokorný k vytvoření českého překladu, případně k stručnější interpretaci
 • Některým členům výboru nepřišly linky na studie zveřejněné na stránkách Unie zaměstnavatelských svazů. R. Vašek pošle znovu

 

Inscenační soutěž Balet 2014

 • J. Pokorný poděkoval Z. Prokešovi a porotě za zajištění a průběh soutěže
 • J. Pokorný zajistí rozeslání dopisů všem oceněným a připraví pozvání pro zainteresované na slavnostní předávání cen
 • J. Pokorný bude kontaktovat M. Rypana, zda by bylo možné zajistit „číši vína“
 • K předávání cen dojde v Národním divadle 4. 2. v rámci představení Čarodějova učně
 • R. Vašek se postará o rozeslání tiskové zprávy do hlavních oborových elektronických médií
 • J. Pokorný provede závěrečné vyúčtování soutěže

 

Baletní soutěž 2015

 • Soutěž se uskuteční v Plzni na konci listopadu 2015 – podaří se vyblokovat čtvrtek až neděle a patrně se bude odehrávat ve staré budově i v Novém divadle
 • Akce má podporu ředitele divadla Martina Otavy i plzeňského magistrátu
 • J. Pokorný bude kontaktovat paní Hrčířovou z nadace Život umělce s žádostí o podporu
 • H. Vláčilová navrhla, zda by nebo dobré obrátit se s žádostí o finanční podporu také na Ministerstvo školství s odůvodněním, že soutěž napomáhá studentům k prezentaci a potažmo uplatnění na trhu práce
 • J. Pokorný se obrátí na Daniela Hermana s žádostí o udělení záštity
 • Je potřeba zjistit možnosti propojení s projektem Plzeň – evropské hlavní město kultury a zejména pak zda by nebyla možná užší spolupráce s belgickým městem Mons (zjistit např. zda je tam taneční konzervatoř, s níž by bylo možné spolupracovat)
 • J. Pokorný bude jednat o podobě plakátu a grafické podobě propagačních materiálů k soutěži
 • Je potřeba co nejdříve zajistit levné plzeňské hotely a požadovat vzhledem k počtu účastníku množstevní slevu
 • Do příští schůze rady TSČR je potřeba si rozmyslet případné nominace do poroty; opět se uvažuje o oslovení Ivana Lišky do poroty

 

Burza mladých tanečníků

 • Uskuteční se 1. 2. 2015 v Anenském areálu
 • Cílem je hlavně, aby se zúčastnili absolventi českých tanečních škol
 • J. Slavický ale zajistí i pozvání do okolních států, zejména na Slovensko a do Polska
 • J. Pokorný rozeslal už pozvánku do všech českých tanečních konzervatoří
 • J. Pokorný ještě pošle osobní pozvání všem baletním šéfům v ČR
 • Tréninky povedou H. Vláčilová a J. Slavický

 

K fungování TSČR

 • J. Pokorný se spojí ze Z. Chrzovou, od níž oficiálně převezme veškeré účetnictví a dokumenty TSČR
 • Není aktualizován web TSČR; je potřeba více pracovat s webem a s Facebookem – zajistí J. Pokorný, resp. M. Hradil. Jako správce Facebooku je uváděn Z. Prokeš – mělo by být změněno na M. Hradila

 

Různé

 • Letos se uskuteční soutěž Eurovize v Plzni – diskuse o profilu této soutěže a koho na ní nominovat. J. Slavický navrhl jednu japonskou studentku z Taneční konzervatoře hl. m. Prahy
 • Z. Prokeš informoval o problematice prodlužování smluv na dobu určitou. Stále platí, že termínované smlouvy mohou být pouze tři za sebou. Jistým řešením je pracovní poměr ukončit, dát tanečníkovi autorskou smlouvu na 6 měsíců a poté jej zase do stálého pracovního poměru přijmout
 • K situaci snižujícího se počtu tanečních úvazků zkusí R. Vašek na konci sezony napsat do Divadelních novin větší článek
 • R. Vašek požádal o tipy tanečníků-mužů, které by bylo dobré navrhnout na Cenu Thálie za celoživotní mistrovství. Padly návrhy: Pavel Ždichynec a Zdeněk Kozlík
 • Proběhla diskuse o výběru nového šéfa baletu Národního divadla; přítomní se pozastavili nad absencí odborníků se znalostí českého kontextu ve výběrové komisi
Příští schůze se bude konat 1. 2. od 15:00 v Anenském areálu po skončení BurzyZapsal: R. Vašek

Schválil: J.Pokorný