Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 4.12.2014 PDF Tisk Email
Úterý, 06 Leden 2015 19:21
Počet zobrazení : 1866

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v kavárně NONA

4. 12. 2014 v 14:30

 

Přítomni: J. Pokorný, A. Pešková, Z. Prokeš, L. Schneiderová, H. Vláčilová, J. Slavický, J. Kodet, K. Littera, P. Plšek, R. Vašek

Omluveni: I. VejsadaTransition centrum (TC)

 • Z. Prokeš informoval o probíhajícím projektu, který má připravit tanečníky na změnu kariéry. Projekt je úspěšný a celkem jím prochází 24 tanečníků
 • 10. 12. 2014 proběhne v IDU pracovní seminář zástupců Tanečního sdružení ČR a Vize tance, který má spět k založení transition centra. Rada TSČR dala mandát zástupcům TSČR, kteří se semináře zúčastní (Z. Prokeš, K. Littera, R. Vašek a J. Pokorný), aby vedli jednání směřující k založení transition centra
 • Z. Prokeš informoval, že pro zahájení činnosti transition centra se mu podařilo získat půlmilionový dar a že se rýsuje možnost kanceláře zdarma
 • R. Vašek pošle všem členům Rady TSČR link na dokumenty, které k problematice transiton vznikly
 • Z. Prokeš informoval, že se na něj obrátila studentka s prosbou o podporu průzkumu k problematice druhé kariéry. Z. Prokeš apeloval na přítomné zástupce baletních souborů, aby se průzkumu aktivně zúčastnili
 • Dva inspirativní dokumenty z Nizozemska – jednak tamní globální kolektivní smlouvu pro tanečníky, a pak přehled benefitů tanečníků v Nizozemském tanečním divadle. Od Z. Prokeše je dostali L. Schneiderová a J. Pokorný k vytvoření českého překladu, případně k stručnější interpretaci

 

Inscenační soutěž Balet 2014

 • Soutěž pomalu spěje k závěru. Porota nyní zašle posudky a 16. 12. se sejde závěrečnému jednání
 • MK ČR reagovalo na žádost o navýšení grantu. Po navýšení o 20 000 Kč byl poskytnut grant na soutěž v celkové výši 100 000 Kč
 • J. Dizov dá na soutěž dvě sponzorské ceny v hodnotě 25 000 Kč a 10 000 Kč. Hodnotnější cenu by bylo dobré dát kolektivu.
 • Vyhlášení a prezentace vítězné inscenace by měla proběhnout v lednu nebo únoru 2015 na scéně Stavovského divadla. J. Pokorný zjistí vhodný termín u M. Rypana a dále se pokusí toto představení propojit s probíhajícím festivalem Opera 2015 (šance oslovit nejen baletní publikum) – bude kontaktovat Lenku Šaldovou
 • Je potřeba směřovat k vyúčtování soutěže – nutná je úzká a aktivní spolupráce Z. Prokeše a J. Pokorného.

 

Baletní soutěž 2015

 • Je potřeba urychleně plánovat. Proběhla diskuse, kde soutěž proběhne. V Brně by to šlo jen v červnu 2015. V Praze na Nové scéně je situace úplně špatná. Jako nejreálnější se jeví uskutečnit soutěž v Plzni. Nabízejí se tyto termíny: 7. a 8. 11., 21. a 22. 11. 2015 (v Novém divadle) nebo 28. a 29. 11. 2015 v historické budově. Vždy + jeden až dva dny před těmito víkendy
 • Plzeňská varianta má také tu výhodu, že je u ní větší pravděpodobnost získání dalších veřejných finančních prostředků
 • Je potřeba urychleně zjistit možnosti ubytování pro soutěžící
 • Změnu v místě soutěže je potřeba co nejdříve nahlásit na MKČR, aby grantová komise zasedající 17. 12. 2014 mohla posuzovat už aktualizovanou grantovou žádost
 • K. Littera prezentoval návrh brněnského baletu, zda by nebylo dobré, aby se na soutěži finančně podílely jednotlivé baletní soubory (resp. příslušná divadla) v řádech několika desítek tisíc korun (brněnský balet by byl ochoten dát 50 000 Kč). Tyto prostředky by šly na ceny, což by soutěž zatraktivnilo. Podle ostatních by však toto bylo v divadlech obtížně průchodné

 

Různé

 • Z. Prokeš informoval o problémech kolem Ateliéru taneční pedagogiky na JAMU; výhledově by bylo dobré se k tomu vyjádřit
 • J. Pokorný informoval, že novými zástupci TSČR v grantové komisi MKČR budou Jan Kodet a Kateřina Dedková
 • Stále se řeší problematika prodlužování smluv. Aktuální situaci zjistí Z. Prokeš
 • Je potřeba naplánovat burzu mladých tanečníků. Zatím padly návrhy konec ledna nebo 1. 2. 2015. Pozvánky je potřeba distribuovat co nejdřív, aby se včas dostaly i do zahraničí. Organizace se definitivně dohodne na příští schůzi Rady TSČR
 • R. Vašek informoval, že se stal předsedou baletní poroty Cen Thálie a že z poroty odcházejí dva členové (L. Dercsényiová a A. Štúrová). Požádal přítomné o tipy na doplnění poroty
 • Není aktualizován web TSČR; je potřeba více pracovat s webem a s Facebookem – Zajistí J. Pokorný, resp. M. Hradil
 • Dosud nedošlo k objíždění souborů. R. Vašek informoval, že do dubna 2015 k tomu nebude mít časový prostor, ale že připraví PPT podklady pro J. Pokorného, který s prezentacemi po souborech začne
 • L. Schneiderová obeslala všechny „spící“ členy TSČR k výzvě k „aktivizaci“, avšak bez valné odezvy. Je však potřeba urychleně zajistit výběr členských příspěvků, aby mělo TSČR i jiné významné příjmy kromě grantových
Příští schůze se bude konat 6. 1. 2015 od 13:00 v kavárně NONAZapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný