Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 24.3.2014 PDF Tisk Email
Úterý, 06 Květen 2014 10:44
Počet zobrazení : 2070

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v kavárně NONA

24. 3. 2014 v 12:30Přítomni: J. Pokorný, R. Vašek, J. Slavický, A. Pešková, Z. Prokeš, K. Littera, L. Schneiderová

Omluveni: J. Kodet, P. Plšek, H. Vláčilová, I. Vejsada

Nepřítomni: V. NečasTransition centrum (TC)

 • Problematika se řeší ve dvou směrech:
  • 1) samotné fungování transition centra, které bude poskytovat servis tanečníkům, kteří ukončují kariéru
  • 2) nastavení spořícího systému
 • Vypracování návrhu fungování TC se zdrželo, předpokládá se, že bude odborné veřejnosti předložen k připomínkování v první polovině dubna
 • Z. Prokeš informoval o schůzce s náměstkem ministra kultury Rovenkým. Pan náměstek byl k myšlence TC vstřícný a podporuje i model spoření. Bude potřeba, aby na to MKČR vypsalo tender. Náměstek Rovenský rovněž informoval, že jsou k dispozici ještě peníze v operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost a že tyto by mohly být využity na TC
 • Z. Prokeš informoval, že v rámci projektu, spravovaného Unií zaměstnavatelských svazů, proběhnou tři semináře pro tanečníky, a to v Praze (na DAMU), Brně (v komorním sále Reduty) a v Ostravě (patrně v klubu Divadla J. Myrona). Semináře proběhnou v termínu 19.–30. května 2014. Cílem seminářů je seznámit tanečníky s problematikou a vytipovat celkem cca 20 tanečníků, kterým bude poskytnut servis (především poradenský) pro nastartování druhé kariéry
 • R. Vašek informoval, že se spolu s B. Čermákovou a J. Bohutínskou zúčastnil schůzky ve Fondu dalšího vzdělávání (příspěvková organizace MPSV), která spravuje Národní soustavu povolání. Zástupce Fondu dalšího vzdělávání jsme informovali o nepřesnostech a chybách, které jsou o tanečním umění v Národní soustavě povolání, a dohodli jsme se, že připravíme ke kartám tanečních povolání podrobné komentáře a že jsme připraveni ke spolupráci.
 • Členové výboru TSČR obdrželi karty povolání tanečník-sólista, tanečník-člen sboru, taneční pedagog, baletní mistr a choreograf (všechny z Národní soustavy povolání) k připomínkování. Část výboru TSČR (Z. Prokeš, J. Slavický, R. Vašek, L. Schneiderová, J. Pokorný a případně další zájemci) se k tomuto sejde na schůzce v pondělí 7. dubna od 14:30 v kavárně NONA. R. Vašek následně zapracuje připomínky a předá je Fondu dalšího vzdělávání. Správné údaje v Národní soustavě povolání mohou přinést tanečníkům ukončujícím kariéru výhodu (např. Úřady práce jim mohou proplatit rekvalifikační kurzy)

 

Oslava Mezinárodního dne tance

 • TSČR bude letos úžeji spolupracovat s Vizí tance na oslavě MDT, která mimo jiné proběhne na piazettě Národního divadla
 • TSČR zorganizuje masový taneční trénink s cílem zapsat jej do knihy rekordů. Uskuteční se 29. 4. odpoledne. Trénink by vedly renomované osobnosti a pro účast na něm budou vyzváni všichni profesionální tanečníci, ale i studenti tanečních škol nebo ZUŠek
 • Předběžně přislíbily účast baletní soubory z Plzně a Českých Budějovic
 • Byl odeslán dopis do Londýna ohledně zápisu do Guinessovy knihy rekordů
 • Na ČT24 by měl být v 16 hod. přímý televizní vstup z akce
 • Některé regionální soubory by se připojily alespoň virtuálně. Je potřeba se domluvit na způsobu propojení (v Liberci budou k MDT pořádat flash mob a slavností představení v divadle)
 • Na taneční trénink naváže program, který připravuje Vize tance a kde bude prostor pro prezentaci různých souborů, škol apod. Nejlepší by bylo, kdyby byly prezentace žánrově promíchané
 • V rámci těchto akcí na piazettě Národního divadla mohou být i taneční propagační stánky

 

Inscenační soutěž Balet 2014

 • J. Pokorný informoval, že soutěž parně získá grant ve výši 80 000 Kč (původně bylo žádáno o 150 000 Kč). Pro zdárný průběh soutěže je potřeba získat ještě minimálně 50 000 Kč. Část bude získána z účastnických příspěvků, dále J. Pokorný osloví Český literární fond a jako možné sponzory firmy Grishko, Sansha ad.
 • Proběhla závěrečná diskuse nad propozicemi.  J. Pokorný co nejdříve rozešle informaci o soutěži do divadel. Vedle oficiální adresy TSČR, která je v IDU v Celetné ul., bude jako korespondenční adresa uváděno Divadlo J. K. Tyla v Plzni
 • Fungování poroty si vezme na starost Z. Prokeš
 • Porota bude pracovat v tomto složení: Jana Hošková, Zdeněk Prokeš, Roman Vašek, Lucie Dercsényiová a Igor Vejsada

 

Různé

 • J. Pokorný představil návrhy nového loga Tanečního sdružení ČR. Přítomnými byl podpořen návrh ve variantách
  • logo ze čtyř písmen + nápis Taneční sdružení ČR (bez stylizovaného obrázku baletky)
  • stručná verze pouze ze čtyř písmen TSČR
  • obě předchozí verze v barevné a černobílé variantě
 • Proběhla diskuse o řetězení smluv na dobu určitou a o podobách kolektivních smluv v jednotlivých souborech
Příští schůze se bude konat v pondělí 19. 5. 2014 od 13:00 v kavárně NONAZapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný