Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Schůze rady TS 15.10.2013 PDF Tisk Email
Středa, 06 Listopad 2013 19:20
Počet zobrazení : 2329

ZÁPIS

ze schůze rady Tanečního sdružení ČR

konané v kavárně NONA

15. 10. 2013 v 13:00
Přítomni: Z. Prokeš, J. Pokorný, R. Vašek, V. Nečas, P. Plšek, K. Littera, L. Schneiderová

Omluveni: J. Slavický, H. Vláčilová, I. Vejsada, A. Pešková

Nepřítomni: J. KodetChoreografická soutěž 2013

 • Nepodařilo se získat peníze na financování soutěže. Proto byla soutěž v letošním roce zrušena a ministerský grant ve výši 100 000 Kč vrácen. Choreografická soutěž se tak protentokrát vynechá a v příštím roce se naváže soutěží inscenační.

 

Inscenační soutěž v roce 2014

 • Model příštího ročníku bude podobný tomu předchozímu. Slavnostní vyhlášení by se však mohlo konat ve spolupráci s festivalem Opera 2015, kdy by na některé ze scén Národního divadla mohla být uvedena vítězná inscenace. Ohledně spolupráce s Jednotou hudebního divadla, resp. festivalem Opera je J. Pokorný v úzkém kontaktu s L. Šaldovou a J. Hermanem
 • J. Pokorný co nejdříve pošle členům rady TSČR propozice soutěže, aby došlo k jejich aktualizaci a vyhlášení soutěže. Do příští schůze rady TSČR se mají členové -zamyslet nad těmito propozicemi a nad složením poroty (členy poroty byli v minulém ročníku V. Vašut, J. Kodet, Z. Prokeš, J. Hošková a R. Vašek)
 • Do příští schůze rady TSČR je také třeba se zamyslet nad lepším marketingem soutěže, tedy nad jejím novým pojmenováním, případně nad pojmenováním jednotlivých cen. Variantou názvu soutěže je krátký výrazný název doplněný o vysvětlující podnázev. Uvažováno též, zda ceny nepojmenovat po výrazných českých osobnostech z oblasti baletu, případně po sponzorovi.
 • Poplatek za účast v soutěži by měl být nadále spíše symbolický; přihlášeny by měly být inscenace, které měly nebo budou mít premiéru v rozmezí 1. 1. 2012 až 30. 11. 2014
 • Grant na MKČR na pořádání soutěže byl podán J. Pokorným
 • J. Pokorný osloví s žádostí o příspěvek Nadaci Život umělce, firmu Grishko, případně další

 

Různé

 • Je potřeba aktualizovat členskou základnu TSČR a urgovat zaplacení členských příspěvků – úkol pro Lindu Schneiderovou. Linda pošle Z. Prokešovi a R. Vaškovi současný adresář s členskou základnou, aby jej případně doplnili o e-mailové kontakty
 • Stále se plánuje „osvětově-propagační tour“ po baletních souborech. Měla by se uskuteční nejlépe v souvislosti s inscenační přehlídkou. Angažovat se budou především J. Pokorný a R. Vašek
 • Přítomní debatovali o své zkušenosti s Unií tanečníků a performerů (www.unietp.cz). Zatím považují nabídku této unie za málo zajímavou.
 • Krátká debata proběhla nad složením grantové komise na MKČR a výsledky letošních grantů, a to na základě dopisu A. Schneidera, který považuje složení komise za nevyvážené a výsledky za sporné. Podle R. Vaška však složení komise odpovídá žánrové pestrosti, kterou daný grantový okruh na MKČR zahrnuje. Vzhledem k velmi omezeným finančním prostředkům musela komise zvolit velmi přísná kritéria.
 • L. Schneiderová a K. Littera informovali o dalším ročníku Dance Life Expo, který proběhne v Brně 8.–10. 11. 2013
 • R. Vašek informoval o taneční konferenci, která je plánována na 9. 12. 2013. Na pořádání konference se podílejí Institut umění – Divadelní ústav, Vize tance a TSČR. Za TSČR se na přípravách podílejí Z. Prokeš, J. Pokorný a R. Vašek. Těžištěm konference bude patrně téma vzdělávání

 

Novinky ze souborů

 • Plzeň – výběrové řízení na ředitele nebylo úspěšné; v dalším kole budou osloveni jen vytipovaní kandidáti; prozatímním ředitelem je nadále Ilja Racek
 • České Budějovice – počet členů souboru se ustálil na 16 (8+8); v roce 2014 končí ve funkci ředitele Jiří Šesták
 • Brno – nový šéf baletu Mário Radačovský by se měl ujmout funkce k 1. 11. 2013, ale možná také až k 1. 3. 2014. Zároveň bude pokračovat ve svých aktivitách na Slovensku. V Brně se též objevila úvaha o obnovení operně-operetního baletního souboru, vzhledem k nedostatku financí se to ale zdá jako nereálné. Brno plánuje ještě přijmout jednoho nového chlapce nebo dívku.

Příští schůze se bude konat 27. 11. 2013 od 13:00 v kavárně NONA na Nové scéně

 

Zapsal: R. Vašek

Schválil: J. Pokorný