Valná hromada TSČR odhlasovala změnu názvu spolku na Asociaci tanečních umělců ČR Tisk
Středa, 03 Červenec 2019 06:49
Počet zobrazení : 2059

Taneční sdružení ČR změnilo stanovy, radu i název – přivítejte Asociaci tanečních umělců ČR

 

Dne 16. června 2019 svolal předseda Rady Tanečního sdružení ČR Zdeněk Prokeš mimořádnou valnou hromadu
kvůli projednání návrhu nových stanov spolku.
Klíčovými body bylo např. zavedení kolektivního členství pro taneční soubory zřizovaných i nezřizovaných subjektů,
školy aj. nebo nový orgán spolku tzv. Konference. Ta bude sestavená z Rady a zástupců kolektivních členů a bude svolávána minimálně jednou ročně.
Změny by měly spolku přinést větší počet členů k argumentaci i financí k zajištění provozu a aktivnější činnosti. Během diskuze padl také návrh na změnu dosavadního názvu na
Asociace tanečních umělců ČR, který byl také většinově přijat. Změna názvu s sebou ponese i změnu loga a webových stránek spolku, do nové sezony by tak ATU ČR
měla vejít již s novou tváří.

Valná hromada zvolila za své zástupce nové členy Rady, kterými se stali za individuální členy: Zdeněk Prokeš, Linda Svidró, Martin Kolda, Lucie Hayashi a
za kolektivní členy Pavel Knolle (LM), Antonín Schneider (TCP), Jaroslav Slavický (TKhmP), Martin Rypan (ND).
Za předsedkyni si Rada zvolila Lindu Svidró, místopředsedou se stal Pavel Knolle, revizorem Martin Kolda a zapisovatelkou Lucie Hayashi.