Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE 2013 PDF Tisk Email
Středa, 24 Duben 2013 20:06
Počet zobrazení : 2126


V pondělí 29.4.2013 Mezinárodní den tance. 


Od roku 1982 je každoročně slaven na celém světě v připomínku narození velkého tanečního reformátora Jeana-Georgese Noverrea (1727).
Každý rok je vyzvána známá taneční osobnost k sepsání Poselství, které je pak šířeno po celém světě.
Záměrem Mezinárodního dne tance a Poselství je spojit dohromady všechen tanec, jeho různé podoby a projevy, oslavit tuto divadelní formu a radovat se z její univerzality, rušící veškeré politické, kulturní a etnické bariéry a spojit lidi dohromady v míru a přátelství společným jazykem - Tancem.

 

  Autorem poselství pro rok 2013 je LIN HWAI-MIN „inovátor tance“, neúnavný hledač nových forem a směrů, choreograf, propojující ve své tvorbě styly východních a západních tanečních škol a estetik.
LIN HWAI-MIN byl ve své vlasti nejprve znám a kritikou oceňován jako spisovatel, ve věku 22 let, po vydání dvou knih odešel studovat do USA literaturu a tvůrčí psaní, v New Yorku však v rámci studia získal rovněž zkušenosti s moderním tancem. Na rodném Tchaj-wanu vystudoval techniku pohybu čínské tradiční opery, v Japonsku a Koreji si posléze osvojil místní historické dvorní tance.

V r. 1973 založil na Tchaj-wanu Cloud Gate Dance Theatre Company (podle legendy je Cloud Gate název nejstaršího čínského rituálního tance z doby před pěti tisíci lety) – šlo o vůbec první soubor současného tance v čínsky mluvících oblastech, v r. 1983 konstituoval  taneční oddělení na národní tchaj-pejské univerzitě umění a v r. 1999 Cloud Gate 2.
Je uměleckým ředitelem souborů a vytvořil dosud cca 86 choreografií, včetně 18 celovečerních inscenací. Je nositelem četných ocenění a řádů – např. časopis Ballet International jej jmenoval r. 2000 „osobností roku“ /ocenění obdrželi např. J. Kylián, W. Forsythe, P. Bausch/, r. 2004 byl vyznamenán Dance Forum Award Ceremony, v témž roce byla jeho choreografie „Smoke“ nastudována Curyšským baletem.
 

Soubor Cloude Gate Dance Theatre tvoří 24 tanečníků, kteří ovládají tai-či, meditaci, bojová umění, pohybovou techniku čínské opery, ale i západní taneční techniky, a to včetně klasického baletu.
Bohatý a pozoruhodný repertoár dnes velice proslulého souboru má své kořeny v asijské mytologii, tradicích a estetice, nicméně objevně uvádí toto dávné dědictví do současné a univerzální perspektivy.
 


Ve „Velké předmluvě“ ke  Knize písní, což je antologie čínské poezie z období mezi 10. a 7. stoletím  před Kristem, je psáno:  

 

„Emoce se rozbouří a odějou se do  slov.
Kde slova nestačí, mluvíme ve znacích
Kde znaky nestačí, vyzpíváme je
Když ani zpěv nestačí, pak je podvědomě
naše ruce zatančí a nohy zastepují“.

Tanec je mocný výraz.
Promlouvá k zemi i nebesům
Vypovídá o naší radosti, strachu a přáních
Tanec mluví o nehmotném, odhaluje stav lidské mysli
A temperament a povahu lidí

Tak jako v mnoha kulturách světa, domorodci na Taiwanu tančí v kruhu.
Jejich předkové věřili, že ďábel musí zůstat mimo kruh.
Přes jejich spojené ruce proudí teplo od jednoho ke druhému a pohybují se ve společném pulsu
Tanec spojuje lidi.

A tanec se děje, odehrává, probíhá v úběžníku.
Pohyby se ztratí sotva se odehrály
Tanec existuje pouze v prchavé, pomíjející chvíli, okamžiku.
Je  vzácný. Je metaforou samotného života.

V této digitální době, obrazy pohybů mají miliony podob.
Jsou fascinující.
Ale nemohou nikdy nahradit tanec, neboť nedýchají.
Tanec je oslavou života.

Zhasněte své televizory, vypněte svoje počítače, a pojďte tančit.
Projevte se pomocí toho božského a vznešeného nástroje, kterým je vaše tělo.
Pojďte tančit a propojte tepání svého pulsu s druhými lidmi..
Uchopte tuto vzácnou a pomíjející chvíli.
Pojďte oslavit život tancem.