Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

Životní jubilea v ČERVNU 2013 PDF Tisk Email
Pondělí, 03 Červen 2013 19:23
Počet zobrazení : 3311
SLEZÁČKOVÁ Vlasta (26.6.1933)
SLEZÁČEK Jiří (1.6.1943)

MELICHAR Jaroslav (16.6.1943)
KOUHOUTOVÁ Zinaida (18.6.1943)
TÁBORSKÝ Oldřich (21.6.1953)
RUDELOVÁ Ilona (22.6.1963)
KOVAŘÍK Ladislav (23.6.1948)
MAJČINÍK Jan (21.6.1948)
KINDL Hubert (28.6.1953)
KOLEGAR Vlastimil (12.6.1963)

SLEZÁČKOVÁ Vlasta (26.6.1933)
tanečnice, choreografka, pedagožka

V letech 1962-1967 sólistka baletu v Liberci, 1967-1969 choreografka a pedagožka v Banské Bystrici, 1969-1986 choreografka a pedagožka v Liberci.
Všestranně vybavená tanečnice začínala drobnými rolemi např: Slunečnice a Čokoládová kremrole v Louskáčkovi (1952), postupně se vypracovala do stěžejních rolí prvního oboru, např: tit.role v Šípkové Růžence (1959), Ajša v Gajané (1963), Svanilda v Coppélii (1966).
Jako choreografka připravila vedle baletů řadu choreografií pro estrádní pořady. Jako pedagožka spolupracovala s krasobruslařským oddílem a vedla baletní školu v Jablonci nad Nisou.

SLEZÁČEK Jiří (1.6.1943)
tanečník

1964-1992 sólista baletního souboru v Liberci.
Všestranný tanečník, byl dlouholetou jevištní osobností a oporou libereckého baletního souboru. Interpretoval klasické role, ztvárnil výrazně i postavy baletního repertoáru 20. Století a herecky a pohybově náročné party v autorských titulech choreografa F. Pokorného.

MELICHAR Jaroslav (16.6.1943)
tanečník

Žák baletní školy v Košicích. Jako tanečník působil v divadlech v Prešově, Košicích, Brně, Praze (HD Karlín) a Ústí nad Labem.
Byl obsazován do charakterních a epizodních rolí, např: Escamillio v Carmen, Duncan v Macbethovi, tatínek v Broučcích, otec Alana v Marné opatrnosti.
V letech 1980-1987 působil jako tajemník baletního souboru severočeského divadla opery a baletu v Ústí nad Labem.

KOUHOUTOVÁ Zinaida (18.6.1943)
tanečnice, pedagožka, choreografka

Narozena v Taškentu (Uzbekistán). Rozená Mamedová. V roce 1962 absolvovala Leningradské státní taneční učiliště A.J.Vaganovové a v roce 1973 choreografické oddělení Státního institutu divadelního umění v Moskvě. V letech 1962-1965 byla angažována v Dušambe (Tádžikistán), 1966-1970 sólistka Mojsejevova souboru Mladý balet v Moskvě, v roce 1970 tančila půl sezóny v Baletu Praha, po jeho zániku se stala od 1.9.1970 do 17.1.1988 sólistkou baletu ND. Od 1.9.1982 do 30.6.1983 byla v Londýně na stáži v Contemporary Dance Trust. Od roku 1974 vyučovala klasický tanec na Taneční konzervatoři v Praze, 1987-1989 byla pedagožkou na Taneční katedře Hudební fakulty AMU. Od devadesátých let působila trvale jako pedagožka v Londýně. Manželka houslisty Pravoslava Kohouta.

TÁBORSKÝ Oldřich (21.6.1953)
tanečník a inspicient

Absolvoval Taneční konzervatoř v Praze (1972) a po deseti letech angažmá v AUS Víta Nejedlého přešel do tanečního souboru Laterny magiky (Kouzelný cirkus, Odysseus), kde od roku 1996 působí jako inspicient.
Ve Vorlíčkově pohádce Princ a Večernice (1978) ztvárnil roli Větrníka, jednoho z trojice bratrů titulní hrdinky (L. Šafránkové).
Se souborem Laterny magiky tančil v Sequensově historickém muzikálu Dva na koni, jeden na oslu (1986).

RUDELOVÁ Ilona (22.6.1963)

Vyrůstala ve Valašském Meziříčí, kde od 6-ti let navštěvovala taneční obor LŠU pod vedením vynikající pedagožky Jitky Valachové.Vystudovala Gymnázium ve Valašském Meziříčí, nástavbové studium taneční pedagogiky na HAMU v Praze a magisterské studium na JAMU v Brně – obor pedagogika tance. Od roku 1982 působí jako učitelka tanečního oboru na ZUŠ v Novém Jičíně.
Za svou práci získala významná ocenění. V roce 1994 jí byl Školským úřadem Nový Jičín udělen titul „Učitelka roku“ za výraznou pedagogickou činnost. V roce 2003 při celostátním kole postupové přehlídky tanečních oborů ZUŠ obdržela ocenění za dlouhodobou úspěšnou pedagogickou činnost.V roce 2005 byla zařazena mezi 24 nejvýznamnějších osobností dětského scénického tance let 1968 – 2003, které vyšly v publikaci NIPOS ARTAMA „20 celostátních přehlídek dětských skupin scénického tance“.
Roku 2007 jí byl Městským úřadem Nový Jičín udělen titul „pedagogická osobnost roku 2007“ za mimořádnou pedagogickou práci.
Pracuje jako předsedkyně okresní sekce tanečních oborů ZUŠ, jako členka okresních a krajských odborných porot. Je také členkou pracovní skupiny, která připravuje akreditaci vysokoškolského studia oboru taneční pedagogiky na Fakultě umění Ostravské univerzity.

 
KOVAŘÍK Ladislav (23.6.1948)

MAJČINÍK Jan (21.6.1948)

KINDL Hubert (28.6.1953)

KOLEGAR Vlastimil (12.6.1963)