Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

VALNÁ HROMADA 16. 6. v 11h v ND PDF Tisk Email
Středa, 12 Červen 2019 14:53
Počet zobrazení : 1306

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADY TANEČNÍHO SDRUŽENÍ ČR


Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte, abych vás pozval na mimořádnou

VALNOU HROMADU TANEČNÍHO SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Bude se konat v neděli 16. 6. 2019 v 11 hodin v Provozní budově A Národního divadla ve Velké zasedací místnosti ve 4. patře.


PROGRAM:

1.) Informace o činnosti Rady TSČR 2016-2019

2.) Informace o hospodaření

3.) Informace o činnosti Nadačního fondu pro taneční kariéru

4.) Volba prac. skupiny pro volby

5.) Volba prac. skupiny pro vypracování závěrů

6.) Schválení nových Stanov spolku

7.) Diskuse

8.) Návrhy pro volbu členů Rady TSČR

9.) Volba Rady TSČR pro období 2019-2022

10.) Vyhlášení výsledků voleb

11.) Diskuse o činnosti, úkolech a plánu akcí

12.) Závěr jednání

Už téměř třicet let stojíme za vámi.


TANEČNÍ SDRUŽENÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Oborový spolek, který sdružuje profesionální tanečníky, choreografy, taneční pedagogy, umělecké šéfy, taneční kritiky a publicisty, taneční historiky a vědce a další osobnosti, které se věnují profesionálnímu tanci a baletu.
Pořádáme prestižní soutěže a přehlídky. Pravidelně pořádáme Mezinárodní baletní soutěž a celostátní inscenační soutěž.
Pomáháme začínajícím tanečníkům. Pořádáme Burzy mladých tanečníků, které pomáhají najít tanečníkům zaměstnání.
Druhá kariéra je naším stěžejním tématem.  Spoluzaložili jsme Nadační fond pro taneční kariéru, který podporuje tanečníky při změně kariéry. Nabízí vzdělávací programy, individuální poradenství, prosazuje výhodný spořící systém pro tanečníky se státním příspěvkem.
Podílíme se na důležitých rozhodnutích. Naši zástupci jsou členy poradních orgánů a grantových komisí na Ministerstvu kultury i na úrovni místních samospráv.
Jsme mediátorem i poradním hlasem. Zajímáme se o kauzy v českém tanci a snažíme se přispět k jejich řešení jako prostředníci, kteří detailně znají oblast českého tance a baletu.
Koncepční dokumenty mají náš otisk. Naši odborníci se podílejí na vytváření koncepcí v české kultuře, jsou autory zásadních výzkumů a odborných studií.
Lobbing či advokacie nejsou v našem pojetí neslušná slova. Prosazujeme zájmy taneční obce. Víme, v jakých podmínkách pracují tanečníci a další zaměstnanci v oblasti tance a baletu. Víme, jak jsou za svou práci ohodnoceni. O zlepšování podmínek se zasazujeme trpělivým vysvětlováním a podloženou argumentací.

Spolupracujeme. Jiné oborové organizace (např. Vize tance, Herecká asociace aj.) nejsou našimi konkurenty, ale důležitými partnery.
Připadají vám uvedené aktivity užitečné a chcete je podpořit?
Chcete mít informace o dění v českém tanci a baletu „z první ruky“? 
Máte na český tanec a balet názor a chcete, aby byl slyšet?
Chcete přispět radou nebo přímo prostředí českého tance a baletu ovlivňovat?
Cestou až překvapivě snadnou může být členství v Tanečním sdružení ČR.
www.tanecnisdruzeni-cr.cz, https://www.facebook.com/TanecniSdruzeniCeskeRepubliky/

Síla našeho hlasu závisí na vás!