Taneční sdružení ČR


Kontakt

 

Taneční sdružení ČR
Celetná 17
Praha 1
110 00
Česká Republika
Telefon: +420 724 602 763

 

VIZE TANCE 2013 PDF Tisk Email
Čtvrtek, 28 Listopad 2013 18:40
Počet zobrazení : 3286

 

o.s. Vize tance ve spolupráci s Taneční sekcí Institutu umění – Divadelního ústavu a Tanečním sdružením ČR

si Vás dovolují pozvat na konferenci

VIZE TANCE 2013  

Lidský potenciál v tanci, nonverbálním divadle a novém cirkuse  

9. prosince 2013 / Divadlo v Celetné, Celetná 17, Praha 1  

Konference reflektuje vývoj tance, nonverbálního divadla u nás od roku 1989 do současnosti a otevírá diskuzi nad tématy, která jsou zásadní pro jeho další rozvoj: vzdělání a následné uplatnění absolventů tanečních a pohybových oborů, finanční a politická (ne)závislost kulturních subjektů a v neposlední řadě pak snahy o decentralizaci a intenzivní rozvoj oboru v regionech. Konference je určena široké odborné veřejnosti i politické reprezentaci.


Program  

9:00 – 9:30 Registrace  

9:30 Zahájení  

10:00 – 11:00 Vývoj oboru po roce 1989  

Vývoj baletu, současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu po roce 1989 a s tím související legislativní změny. Prezentace výzkumu Tanec jako podnikatelská činnost.

Prezentují: Jana Bohutínská - novinářka, Jana Návratová - vedoucí Taneční sekce Institutu umění – Divadelního ústavu, Veronika Štefanová - odbornice na nový cirkus, Roman Vašek - odborník na balet z Institutu umění – Divadelního ústavu, Daniela Zilvarová - taneční kritička, socioložka.  

11:15 – 12:45 Vzdělávání a praxe I.  

Diskuzní panel představitelů konzervatoří se zástupci z praxe moderuje Prof. Dagmar Hubová z Katedry taneční tvorby na VŠMU v Bratislavě.

Diskutovat budou: Lenka Flory - ředitelka konzervatoře Duncan centre, Ivan Hurych - vedoucí tanečního oddělení Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě, Zdeněk Kárný - ředitel Taneční konzervatoře Brno, Jan Kodet - baletní mistr Národního divadla Praha a zástupce vedoucího Katedry tance na pražské HAMU, Veronika Kotlíková – tanečnice a zakladatelka skupiny VerteDance, Alena Pešková - šéfka baletu Divadla F. X. Šaldy Liberec, Adéla Pollertová - tanečnice, Vlasta Schneiderová - ředitelka konzervatoře Taneční centrum Praha, Jaroslav Slavický - ředitel Taneční konzervatoře hl. m. Prahy, Jitka Tázlarová z taneční konzervatoře I. V. Psoty a další.

12:45 – 13:45 Oběd  

14:00 – 15:30 Vzdělávání a praxe II.  

Diskuzní panel se zástupci vysokých škol, které se věnují výuce pohybového divadla a tance o současném stavu výuky, její akreditaci a certifikaci a možnostech vzdělávání profesionálů.

Moderuje Prof. Dagmar Hubová.

Diskutovat budou: Adam Halaš - vedoucí Katedry pantomimy na HAMU Praha, Václav Janeček - vedoucí Katedry tance na HAMU Praha, Pierre Nadaud - vedoucí Ateliéru klaunské, scénické a filmové tvorby na brněnské JAMU, Šárka Maršíková - hlavní manažerka Cirqueonu, zastřešující organizace pro podporu a rozvoj nového cirkusu v ČR, Jiří Pokorný - předseda Tanečního sdružení ČR a šéf baletu Divadla J. K. Tyla v Plzni, Martin Pšenička z Katedry divadelní vědy Filozofické fakulty UK v Praze, Jarmila Vondrová z Ateliéru taneční pedagogiky JAMU Brno a další.  

15:30 – 17:30 Tanec a pohybové divadlo jako investice  

Diskuzní panel se zástupci regionálních kulturních center a s politiky na téma rozvoj taneční infrastruktury a podpora diverzity kulturních projevů v regionech. Moderuje Yvona Kreuzmannová - předsedkyně o.s. Tanec Praha.

Diskutovat budou: Libor Kasík - ředitel divadla UFFO, Trutnov, Zdeněk Závodný - programový ředitel Divadla 29, Pardubice, Jan Žůrek - dramaturg divadla Konvikt a festivalu Divadelní Flora Olomouc. Účast v diskusi přislíbili zástupci vedení měst Olomouce, Pardubic a Trutnova.  

Registrace na adrese Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Konferenční poplatek: 100 Kč, 50 Kč pro studenty a seniory

Kontakt:

Vize tance, c/o institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, Praha 1, 110 00

Nataša Novotná – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Jana Návratová – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

PR a registrace: Michaela Staňková – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Produkce: Anna Hořejší – Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


V I Z E T A N C E o . s . , c / o I D U , C e l e t n á 1 7 , 1 1 0 0 0 P r a h a 1 , e - m a i l : i n f o @ v i z e t a n c e . c z , w w w . v i z e t a n c e . c z